Skip to main content
Skip table of contents

IP-interface

Beschrijving

De IP-interface verbindt de Niko Home Control installatie met een lokaal IP-netwerk. Toepassingen hiervan zijn: aansluiting van het Niko Home Control touchscreen, connectie met een smartphone of tablet via wifi-router, connectie met de gebruikerssoftware op een computer in het lokaal netwerk en connectie met een gateway om de Niko Home Control installatie ook buitenshuis te kunnen bedienen met de smartphone of tablet. De IP-interface is ook nodig om energiemetingen te loggen.

 

Werking

De IP-interface wordt via de RJ45-poort verbonden met het thuisnetwerk van de bewoner. De router in dit netwerk kent de IP-interface een IP-adres toe. Zo laat de IP-interface de pc, de touchscreens en de externe IP-systemen die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk, communiceren met de installatie.


 • De IP-interface is geen router. Hij kan geen IP-adressen toekennen aan andere IP-toestellen.
 • Met de gebruikerssoftware kan de bewoner bepaalde instellingen wijzigen via de IP-interface.
 • Met de energiesoftware kan de bewoner de gelogde verbruiks- of productiegegevens raadplegen.


Installatie

Aansluitschema’s

 

 


Aansluiting en bevestiging


 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • Zorg dat je gemakkelijk bij de RJ45-poort kunt.
 • Gebruik een afgeschermde netwerkkabel en houd deze gescheiden van de 230V-kabels om overspraak te vermijden. Laat deze bijvoorbeeld meelopen met de ZLVS-kabels.
 • Gebruik bij voorkeur een STP-verbindingssnoer
 • Verbind maximaal 10 Niko Home Control componenten met de IP-interface.
 • Als je een smartphone wilt laten communiceren met de IP-interface, voorzie dan een wireless router of een wireless access point. De klant moet een beveiligd wifi-netwerk hebben.


Om de IP-interface te bevestigen:

1    Klik de IP-interface op de DIN-rail, bij voorkeur onderaan in de schakelkast.

2    Sluit de netwerkkabel aan op de RJ45-poort.

3    Verbind de IP-interface met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de IP-interface. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Voor de opbouw van het IP-netwerk kun je de Niko Media Kit Ethernet over twisted pair gebruiken.


Technische  gegevens

 • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug
 • RJ45-poort voor communicatie over TCP/IP
 • snelheid ethernetconnectie: 10 - 100 Mbit/s
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 -  45°C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.