Skip to main content
Skip table of contents

Gateway

Beschrijving

De Niko Home Control installatie wordt via de gateway met het internet verbonden, zodat de remote control service gebruikt kan worden. Met deze dienst kan de bewoner de Niko Home Control installatie veilig vanop afstand bedienen via zijn smartphone- of tabletapplicatie — zowel Android als iOS — via mobiele netwerken zoals 3G, GPRS of een wifi-hotspot.

Overzicht

 

Werking

De gateway heeft een RJ45-poort die dient als aansluitpoort voor de IP-interface. Gebruik een ethernetkabel om deze poort met de Niko Home Control IP-interface te verbinden.

De gateway wordt afzonderlijk gevoed en is niet voorzien van een schuifbrug. Hierdoor kan je de gateway om het even waar in de schakelkast plaatsen.

De gateway heeft nog een tweede RJ45-poort die dienst doet als WAN-aansluitpoort. Gebruik een ethernetkabel om deze poort met de lokale router te verbinden en zo de internetverbinding tot stand te brengen.


Installatie

Aansluitschema
Aansluiting en bevestiging


 • Zorg dat je gemakkelijk bij de RJ45-poorten kunt.
 • Gebruik bij voorkeur een afgeschermde netwerkkabel en houd deze gescheiden van de 230V-kabels om overspraak te vermijden. Laat deze bijvoorbeeld meelopen met de ZLVS-kabels.
 • Verbind maximaal één gateway met de Niko Home Control installatie.
 • De bewoner moet een beveiligd wifi-netwerk hebben. 


Om de gateway te bevestigen:

1    Klik de gateway vast op een vrije plaats op de DIN-rail. Zorg ervoor dat de gateway zich binnen het bereik van de IP-interface en de lokale router bevindt.

2    Klik de bijgeleverde groene connector onderaan op de gateway op de plaats van de L/N-aansluiting.

3    Sluit de L-fasedraad en de N-nulgeleider aan op respectievelijk de L- en de N-schroefklem.

4    Gebruik de bijgeleverde ethernetkabel om de onderste RJ45-poort te verbinden met de IP-interface van de Niko Home Control installatie. Wanneer beide poorten correct verbonden zijn, licht de         ETHERNET-led op de IP-interface op.

5    Gebruik een tweede ethernetkabel om de bovenste RJ45-poort met een vrije poort op de lokale router te verbinden.

6    Vergeet niet om de informatie op de bijgevoegde sticker door te geven aan de bewoner, of om de sticker op een goed zichtbare plaats op de gateway of in de schakelkast te hangen. Deze sticker bevat het Mac-adres en het serienummer van de gateway. De bewoner heeft deze informatie nodig om zich te registreren via www.niko.eu/remotecontrolservice.


Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken. In dit geval moet de bewoner geschikte maatregelen treffen.


Foutcodes

De SERVER-led en de GATEWAY-led branden groen als de internetverbinding niet verstoord is en de module normaal functioneert.

Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

SERVER-led

Brandt oranje.

De internetverbinding is OK, maar de communicatie met de server niet.

Contacteer de supportdienst.

Knippert oranje.

De internetverbinding is verbroken.

Controleer of de internetverbinding actief is of contacteer de supportdienst.

GATEWAY-led

Knippert oranje.

Geen foutcode. De gatewaysoftware wordt geüpdatet. Na maximaal 20 minuten wordt de internetverbinding hersteld.

Contacteer de supportdienst als de GATEWAY-led blijft knipperen.


Specificaties voor de internetverbinding

De vereiste specificaties zijn standaardinstellingen bij een nieuwe wifi-router, met name:

 • voor DNS-toegang: uitgaande poort 53 open
 • voor dataverkeer: uitgaande poorten 80, 443 en 22 open
 • voor (S)NTP: uitgaande poort 123 open


Technische  gegevens

 • ingangsspanning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
 • maximaal stroomverbruik: 0,06 A
 • maximaal sluimerverbruik: 3,5 W
 • RJ45-poort onderaan op de module voor verbinding met de Niko Home Control IP-interface (ethernetkabel bijgeleverd)
 • RJ45-poort bovenaan op de module voor verbinding met het internet
 • omgevingstemperatuur: 0 -  45°C
 • afmetingen: DIN 8E
 • CE-gemarkeerd


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.