Skip to main content
Skip table of contents

Veton og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Med Niko Home Home Control kan du oplade din bil så effektivt som muligt med en af de følgende funktioner: 

 • Solcellefunktion

 • Normal funktion

 • Stop/pause funktion

 • Smart funktion(kommer snart)

 • Boost funktion (kommer snart)

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering (dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning)

 • Styr dit maksimale forbrug  via spidsbelastningsfunktion
  (dvs. når du har nået din månedlige maksimale målværdi, bliver dine enheder midlertidigt slukket De tændes igen, når du har reduceret dit maksimale strømforbrug. Denne funktion er især nyttig, hvis din nettarif er kapacitetsbaseret)

 • Styr flere ladestandere/tilslutninger i en Niko Home Control installation (kommer snart)

           


Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Det har en controller II.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du bruge din trådløse bridge (550-00640) til at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende et el-målemodul (550-00801 eller 550-00803) eller det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.
Hvis du har valgt det trådløse målemodul, kræver det en trådløs bridge.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19  eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du tilslutte denne direkte til den trådløse hub for at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.

 • Du har en Veton professional elbil (EV) ladestander, der er:

 • En Veton type One, Wall eller Wall Plus

  • forsynet med Connect-pakken eller integreret (direkte) måler

  • velegnet til et eller flere ladepunkter (kommer snart)

 • Din Veton ladestander skal være aktiv og konfigureret med Veton konfigurationsværktøjerne for at garantere korrekt drift. Se den grundlæggende konfigurationsvejledning på https://www.veton.be/downloads/.

 • Din ladestander skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din Niko Home Control installation.

 • Bemærk, at ingen specifikke konfigurationstrin er nødvendige for at fungere med Niko Home Control. 

Hvordan (af)kobler du Niko Home Control og din Veton EV-ladestander?

Du kan (de)aktivere linket mellem Niko Home Control og din Veton ladestander via Niko Home Control programmeringssoftware.
Bemærk, at en basisprogrammering og et scenarie, der er forbundet med din Veton EV ladestander, også bliver opdateret via programmeringssoftwaren.
Kravene og detaljerede instruktioner finder du i softwaremanualen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.