Skip to main content
Skip table of contents

Velux og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Velux system, kan du gøre følgende:

 • Åbne og lukke vinduer, solafskærmninger og skodder

 • Stoppe åbning og lukning af vinduer, solafskærmninger og skodder

Velux funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også kombineres i rutiner/programmeringer, så de styrer flere ting samtidigt med et enkelt tryk på en knap (fx slukke al belysning og lukke tagvinduet, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Velux systemet.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

Specifik elektrisk ledningsføring er påkrævet.

Et SVV-kabel med mindst 12 faseledere skal være installeret mellem el-tavlen og KLF 200 modulet/modulerne.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.1.1  eller højere).

 • For hvert tagvindue skal der være et Niko Home Control relæmodul med 2 frie udgange monteret på el-tavlen.

 • Hvis du vil bruge Velux funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren,  før linket aktiveres.

Et af følgende moduler kan anvendes:

For hver 5 INTEGRA® Velux vinduer skal der være et KLF 200 modul installeret.

KLF 200 modulet:

 • giver forbindelsen til Niko Home Control.

 • placeres helst i nærheden af dine VELUX vinduer

 • kan styre maksimalt 5 Velux vinduer.Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Velux system?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Du kan se instruktionsvideoen her:


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Velux system?

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Velux funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control  apps, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har været anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Velux funktionerne ikke længere blive udført.


Hvordan opdaterer du Niko Home Controls basisprogrammeringer og scenarier, der bruger dit Velux system?

Du opdaterer basisprogrammeringer og scenarier med Niko Home Control programmeringssoftwaren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.