Skip to main content
Skip table of contents

Trykstyret dæmpning

Beskrivelse

Trykstyrede dæmpere er tilgængelige i både enkelt og dobbelt versioner. Enkelt trykket består af tre programmeringsknapper, mens det dobbelte tryk har seks. Med dette tryk kan du dæmpe henholdsvis ét eller to lyspunkter, eller grupper af lyspunkter, via Niko Home Control installationen. Programmeringsknapperne på hvert tryk er anbragt i grupper af tre. Hver gruppe består af programmeringsknapperne A, B og C, som alle har en foruddefineret programmering.

Programmeringsknapperne kan også forsynes med indikator-LED. LED'ene lyser eller slukker, hver gang du trykker på programmeringsknappen. Under programmeringen af installationen afgør installatør, om LED'ene lyser eller slukker, når du har trykket på programmeringsknappen.

Anvendelse

Anvendelse af programmeringsknap A

ProgrammeringResultat
Tryk kort på A.

Belysningen tænder på maksimal lysintensitet, hvis installatøren ikke har programmeret programmeringsknappen.

Tryk og hold A.Lysstyrken øges, indtil knappen slippes, eller den maksimale lysstyrke er nået.

Anvendelse af programmeringsknap B

Du kan justere og konfigurere lysintensiteten, som du foretrækker den, med programmeringsknap B. Lysintensiteten er standard indstillet til 50.

ProgrammeringResultat

Dæmp til den ønskede lysintensitet, og hold B trykket ind længere end tre sekunder.

Du har nu programmeret din egen foretrukne indstilling med denne programmeringsknap.

Tryk kort på A.Du vil nu aktivere din egen foretrukne lysintensitet.

Anvendelse af programmeringsknap C

ProgrammeringResultat
Tryk kort på C.Belysningen vil skiftevis blive slukket eller tændt på laveste lysintensitet.

Tryk og hold C.

Lysintensiteten vil sænkes, indtil knappen slippes, eller indtil laveste lysintensitet er nået.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.