Skip to main content
Skip table of contents

Tryk til motorstyring af rulleskodder, persienner og markiser

 Beskrivelse

Tryk til motorstyring er tilgængelige i både enkelt og dobbelt versioner. Enkelt trykket består af tre programmeringsknapper, mens det dobbelte tryk har seks. Med disse tryk kan du styre motorerne i en eller to grupper med rulleskodder, persienner eller markiser, der er tilsluttet Niko Home Control installationen.

Programmeringsknapperne på hvert tryk er anbragt i grupper af tre. Hver gruppe består af programmeringsknapperne A, B og C, som alle har en foruddefineret programmering. Programmeringsknapperne kan også forsynes med indikator-LED. LED'ene lyser eller slukker, hver gang du trykker på programmeringsknappen. Under programmeringen af installationen afgør installatør, om LED'ene lyser eller slukker, når du har trykket på programmeringsknappen.

Anvendelse

Hvis rulleskodderne, persiennerne eller markiserne er i bevægelse, kan du stoppe dem ved at trykke på en af programmeringsknapperne. Ethvert tryk på programmeringsknappen stopper deres bevægelse.

Anvendelse af programmeringsknap A

Programmering

Resultat

Tryk kort på A.

Du kører rulleskodderne helt op.

Tryk og hold A.

Du kører rulleskodderne til den ønskede højde. Rulleskoddernes bevægelse stopper, så snart du slipper programmeringsknappen.

Anvendelse af programmeringsknap B

Du kan selv justere og konfigurere den ønskede højde på rulleskodderne med programmeringsknap B. Standardindstillingen er cirka midterpositionen.

Programmering

Resultat

Kør rulleskodderne til den ønskede højde, og hold B trykket ind i mere ned tre sekunder.

Du har nu programmeret din egen foretrukne indstilling med denne programmeringsknap.

Tryk kort på B.

Du kører rulleskodderne til den ønskede højde.

Anvendelse af programmeringsknap C

Programmering

Resultat

Tryk kort på C.

Du kører rulleskodderne helt ned.

 

Tryk og hold C.

Du kører rulleskodderne ned til den ønskede højde. Rulleskoddernes bevægelse stopper, så snart du slipper programmeringsknappen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.