Skip to main content
Skip table of contents

Trådløs batteridrevet dobbeltafbryder, Zigbee®

Stand-alone brug

Den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder, der bruges i stand-alone funktion, er ikke forbundet med en trådløs smart hub (552-00001) eller trådløs bridge (550-00640) til Niko Home Control eller ikke integreret i et tredjeparts Zigbee®-netværk.

Som forudsætning er den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder (sender) forbundet til en stand-alone Zigbee®-modtager (for eksempel en Zigbee®-pære) via Touchlink-parring eller tilsluttet et decentraliseret Zigbee®-netværk via EZ-funktion og Find&Bind-parring. Den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder betragtes som en lysdæmper med TIL/FRA/dæmpningsfunktioner.

RGB-farvestyring og Tunable White-styring understøttes ikke af den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder i stand-alone brug.

Kontakten fungerer autonomt via en skiftefunktion: et kort tryk sender en TIL- eller FRA-kommando. Et efterfølgende kort tryk vil sende den omvendte kommando (FRA eller TIL). Det første lange tryk efter en FRA-kommando vil altid udløse en DÆMP OP-kommando. Et andet langt tryk vil udløse en DÆMP NED-kommando.

Hvis en stand-alone smart pære er parret med den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder, og pæren slukkes ved maksimal lysintensitet, vil det første lange tryk altid udløse en DÆMP OP-kommando. Brugeren vil dog ikke opleve en øget lysintensitet, da den tidligere var indstillet til maksimal intensitet. Endnu et langt tryk vil dæmpe lysintensiteten. Denne programmering er forankret i skiftefunktionen.

  • Der vises ingen feedback-LED under normal drift for at spare batterienergi. LED-feedback er kun synlig i forbindelse med parring. En blå eller rød LED på bagsiden af afbryderen angiver parringstilstanden og batteriniveauet. Se LED-programmering for yderligere oplysninger.

  • Batteriets levetid er ± 5 år baseret på 20 korte tryk om dagen.

  • Firmwaren i en trådløs batteridrevet Zigbee®-dobbeltafbryder i stand-alone funktion kan ikke opdateres Over-The-Air (OTA). Par enheden til en trådløs smart hub (552-00001) eller trådløs bridge (550-00640) for at downloade den seneste firmwareversion til Zigbee®-enheden.

  • Hvis der trykkes på et tryk på Niko Zigbee®-enheden 3 gange inden for 6 sekunder, vil den scanne efter et Zigbee®-masterknudepunkt (EZ-parringsfunktion). Den blå LED begynder at blinke i maks. 90 sekunder. LED'en er kun synlig på bagsiden af afbryderen, når den ikke er monteret på metalindsatsen). Den blå LED slukker, hvis der ikke findes et masterknudepunkt.

Smart anvendelse

Den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder fungerer i smart funktion, når den er parret med en trådløs smart hub (552-00001), trådløs bridge (550-00640) eller en tredjeparts Zigbee®-koordinator/netværk.
Den kan tænde/slukke aktører inden for Niko Home Control ved at:

Der kan dæmpes med dæmpningsaktører ved at holde knappen nede længe.

Flere avancerede funktionaliteter bliver tilgængelige, hvis du parrer den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder med din trådløse smart hub (552-00001) eller trådløse bridge (550-00640) ved hjælp af Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Du kan tilføje den trådløse batteridrevne dobbeltafbryder til et scenarie eller en sluk-alt-funktion eller forbinde den til en nød-(tænd alt)funktion, programmering, kalender eller planlægningsfunktion.

Fjernbetjening er mulig med en smartphone og Niko Home-appen. Download Niko Home (med det blå hus-ikon) i Google Play eller App Store.

Det er muligt at betjene enhver aktør i Niko Home Control. Det giver dig fleksibilitet via Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen.

Ingen feedback-LED vises under normal drift med den trådløse batteridrevne Zigbee®-dobbeltafbryder. En indikation af lavt batteriniveau vises i Niko Home-appen.

Firmwaren i en trådløs batteridrevet Zigbee®-dobbeltafbryder, der fungerer i smart brug i en Niko Home Control-installation, kan opdateres Over-The-Air (OTA). OTA udføres automatisk i baggrunden. En Zigbee®-enhed anmoder om nye OTA-data hver 6. time. Enheden fortsætter med at fungere normalt under en opdatering.

En trådløs batteridrevet Zigbee®-dobbeltafbryder i smart brug i en Niko Home Control-installation vil ikke bruge meshing-funktionen. Se Zigbee®-netværksprincip

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.