Skip to main content
Skip table of contents

Starte touchskærmen første gang

Når du starter touchskærmen første gang, vil du se de touchskærm profiler, der er tilgængelige i din installation. Din installatør har oprettet disse profiler til dig i programmeringssoftwaren. De beskyttet af en adgangskode.

Vælg den profil, du ønsker at starte på touchskærmen, og indfør det rigtige adgangskode.

Ønsker du at skifte profil eller oprette en ny profil? Se manualen til Niko Home Control II programmeringssoftwaren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.