Skip to main content
Skip table of contents

Smappee og Niko Home Control

Niko Home Control understøtter Smappee-systemer indtil version 2.15.

Hvad kan du med Niko Home Control?


Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Smappee system, kan du gøre følgende:

  • Få indblik i strømforbruget
  • Få indblik i strømproduktionen

Du kan få disse funktioner direkte tilgængelige i din Niko Home Control bruger interface i din app og på touchskærmen.

De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Smappee.


Hvad skal du bruge?


Kort sagtEkstra information
Generelt
  • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.
  • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

  • Den har en trådløs smart hub eller a controller II.
  • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.2.1 til version 2.15).
  • Den har en aktiv internetforbindelse.
  • Den er registreret.
Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

Dit Smappee system opfylder følgende krav:

  • Det er Smappee Energy, Smappee Solar, Smappee Pro eller Smappee Plus.
  • Det er forbundet til dit lokale hjemmenetværk.


Hvordan aktiverer du et link  mellem din Niko Home Control og dit Smappee system?

Du behøver ikke at gøre noget Begge systemer finder hinanden automatisk, når de er forbundet med dit lokale hjemmenetværk.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.