Skip to main content
Skip table of contents

Scenariestyring

Med scenariestyringen kan du vælge mellem de forskellige scenarier, som installatøren på forhånd har konfigureret under monteringen og programmeringen af installationen. Softwaren har 20 symboler, hvoraf der maksimalt kan vælges otte pr. scenariestyring. Installatøren vil knytte en eller flere programmeringer til disse otte symboler for at oprette det ønskede scenarie. Et scenarie angives med et symbol, og det kan være en kombination af flere indstillinger af belysning, rulleskodde, persienner osv.

Aktivere et scenarie

1. Tryk på en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Når displayet ikke er i brug, er lyset dæmpet for at reducere energiforbruget. Afhængigt af de konfigurerede scenarier og de valgte symboler vises følgende skærm.

2. Rul gennem de forudprogrammerede scenarieindstillinger med den øverste eller nederste knap, indtil symbolet for det ønskede scenarie vises.

3. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg. Symbolet skifter farve til ravgult. Det vil være ravgult, så længe scenarieindstillingen er aktiv.

Se dato og tid

Dato og tid i Niko Home Control-installationer er styret centralt.

Du kan ændre disse data i brugersoftware.

Du kan se dato og tid på følgende måde:


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. 

2. Hold den midterste knap trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Følgende skærm vises.

Installatøren vælger sprog under programmeringen af installationen. Du kan ikke ændre denne indstilling her.


3. Tjek om DATO er valgt, og tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg. Du ser nu følgende skærm med tid, dato, måned, og år.

4. Tryk på den øverste knap for at vælge tilbage, og bekræft dit valg med den midterste knap. Du går tilbage til indstillingsmenuen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.