Skip to main content
Skip table of contents

Reynaers og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Reynaers system, kan du gøre følgende:

 • Åbne og lukke skydevinduer

 • Stoppe åbning og lukning af skydevinduer

 • Tjekke skydevinduernes status (åben/lukket og bevæger/stoppet)

Reynaers funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også  kombineres i rutiner/programmeringer, så de styrer flere ting samtidigt med et enkelt tryk på en knap (fx slukke al belysning og lukke vinduet, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Reynaers systemet.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

Specifik ledningsføring er påkrævet.

Et signalkabel med minimum 5 ledere skal være installeret mellem el-tavlen og hvert Reynaers sammenkoblingsmodul.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.1.1  eller højere).

 • For hvert Reynaers Hi-Finity vindue er et eller flere ekstra modulerinstalleret på el-tavlen.

 • Hvis du vil bruge Reynaers funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren,  før linket aktiveres.

Til hver vindue har du brug for:

 • et Niko Home Control relæmodul (550-00106 eller 550-00103) med 2 frie udgange.

 • et Niko Home Control digitalt potentialfri sensormodul (550-00210) med 1 eller 2 frie indgange, hvis du ønsker at tjekke skydevinduets status.

Hvert Hi-Finity vindue skal styres af et Reynaers sammenkoblingsmodul.

Sammenkoblingsmodulet giver forbindelsen til Niko Home Control.


Hvordan aktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Reynaers system?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftware. Rådfør dig med din professionelle installatør.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Reynaers system?

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Reynaers funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control  apps, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har været anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Reynaers funktionerne ikke længere blive udført.


Hvordan opdaterer du Niko Home Controls basisprogrammeringer og scenarier, der bruger dit Reynaers system?

Du opdaterer basisprogrammeringer og scenarier med Niko Home Control-programmeringssoftwaren.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.