Skip to main content
Skip table of contents

Renson og Niko Home Control

I installationer med version 2.16 eller tidligere kan linket mellem Niko Home Control og Renson aktiveres og deaktiveres i mynikohomecontrol.niko.eu.

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Renson system, kan du gøre følgende:

 • Styre ventilationshastigheden (fx auto, stille)

 • Boost ventilationen

Renson funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også  kombineres i rutiner/programmeringer, så de med et enkelt tryk på en knap styrer flere ting samtidigt (fx slukke al belysning og aktivere ventilationsboost for at opfriske indeluften, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Healthbox 3.0.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.

 • Du har begge systemer forbundet til det samme hjemmenetværk via kabel og/eller Wi-Fi.

Løsningen med kabelforbindelse er at foretrække.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.17 eller højere).

 • Den har en  aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret.

 • Hvis du vil bruge Renson system funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren, når linket er blevet aktiveret.

Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

Dit Renson system opfylder følgende krav:

 • Det er en Healthbox 3.0.

 • Det er forbundet med dit lokale hjemmenetværk.Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Renson system?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Renson system?

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Renson funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control apper, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har været anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Renson funktionerne ikke længere blive udført.

Hvordan opdaterer du Niko Home Controls basisprogrammeringer og scenarier, der bruger dit Renson-system?

Du opdaterer basisprogrammeringer og scenarier med Niko Home Control-programmeringssoftwaren.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.