Skip to main content
Skip table of contents

Jaga og Niko Home Control

Hvad kan du bruge Jaga og Niko Home Control til?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Jaga system, har du følgende muligheder:


Strada Hybrid,

Clima Canal

og Briza

i kombination
med en
varmepumpe

Multizonestyring


Tjek og styr ventilationshastigheden (f.eks. lav, middel, høj)


Tjek og styr ventilationsfunktionen (auto, boost, gæster)


Tjek den aktuelle rumtemperatur


Tjek og styr den ønskede rumtemperatur


Vælg programfunktionen


 

Disse funktioner kan også kombineres i scenarier/programmeringer, så de styrer flere ting samtidigt med et enkelt tryk på en knap (f.eks. slukke ventilationen på dine Jaga radiatorer, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

Den tilgængelige funktionalitet i Niko Home Control afhænger af Jaga systemets specifikke installationsfunktioner.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Mere information

Generelt

Specifik ledningsføring er påkrævet.


Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

  • Den har en controller II.

  • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware.

  • Der er installeret et eller flere ekstra moduler i el-tavlen.

Hvis du kun ønsker at tjekke og styre ventilationen, du skal for hver zone bruge et analogt styringsmodul 0-10 V til Niko Home Control (550-00240).

I kombination med en varmepumpe skal du bruge følgende:

  • et Niko Home Control relæmodul (550-00103).

  • et Niko Home Control digitalt potentialfrit sensormodul (550-00210).

  • et opvarmnings- eller kølemodul til Niko Home Control (550-00150).

  • en termostat:

Dit Jaga radiatorsystem er:

  • Strada Hybrid eller Clima Canal udstyret med en Jaga Dynamic Product Controller.

  • BrizaHvordan forbinder du mellem din Niko Home Control og dit Jaga system?

Nedenstående ledningsdiagrammer viser, hvordan du kan tilslutte dit Jaga-system til dine Niko Home Control-enheder. Funktionaliteten sættes op via programmeringssoftwaren Niko Home Control.
Du skal konfigurere funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Tilslutningsskema for Briza 12

Strømforsyning placeret i 

Styring af koldt/varmt vandforsyning til ventilo via

2-rør

2-rør

Briza 12
 

en zoneventil ved solfangeren til koldt/varmt vand

en ventil ved ventiloopsamleren

el-tavle

en zoneventil ved solfangeren til koldt/varmt vand

en ventil ved ventiloopsamleren

Se "Niko Home Control programming examples" for et programmeringseksempel. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.