Skip to main content
Skip table of contents

Indsigt i og notifikationer om energi

Tabellen herunder viser en oversigt over alle de indsigter og notifikationer, du kan konfigurere, afhængigt af din Niko Home Control installationstype, de installerede moduler og tredjeparts systemer.

Niko Home Control til bus-ledningsføringNiko Home Control til traditionel ledningsføring
controller (550-00003)
+ målemodul (550-00803)
(+ valgfrit MSA Sunny Boy
eller Sunny Tripower)
controller (550-00003)
+ pulstæller (550-00250)
trådløs smart hub (552-00001)
+ smart/digital måler
trådløs smart hub (552-00001)
+ smart/digital måler
+ SMA Sunny Boy
eller
Sunny Tripower

trådløs smart hub (552-00001)
+ smart stik
(552-80699 or 552-80698)
eller
smart stikkontakt
(170-33505 eller 170-33605)

Niko Home Control version2.102.102.82.102.9.1
Indsigt i elektricitet
tidstro forbrug


hentet fra nettetsendt ud på nettetsamlet forbrug (*)produktion (**)
egetforbrug
spids effektforbrugIndsigt i
gasforbrug


vandforbrug
Notifikationer om elektricitet
forbrug

udsendelsespids effektsolpaneler funktionsfejl
Notifikationer om
gasforbrug


vandforbrug
(*) Det samlede el-forbrug er mængden af strøm hentet på nettet PLUS din egen produktion, MINUS det du sender ud på nettet.

(**) El-produktionen er den mængde elektricitet dine solpaneler producerer. Det er summen af den mængde, du sender ud på nettet, og den mængde du selv bruger.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.