Skip to main content
Skip table of contents

Farvestyring (DALI-2)

Beskrivelse

Det adresserbare DALI-2-modul til Niko Home Control (550-00370) kan bruges til belysningssystemer til at styre Tunable White, RGB eller RGBW belysningsarmaturer.
Farvestyring i DALI-netværk udføres typisk af en Device Type 8-forkobling (DT8), der bruger én DALI-2-adresse til at ændre både farveoutput og lyskildernes lysintensitet.
DT8-enheder genkendes endnu ikke af Niko Home Control DALI-2-modulerne.

Farvestyring kan dog aktiveres med Niko Home Control ved at tilslutte det adresserbare DALI-2-modul (550-00370) til en eller flere Tunable White eller RGB(W) LED-drivere, der kan konfigureres som Device Type 6 (DT6).
Denne type LED-driver giver mulighed for individuel kanalbetjening via DALI-2-adresser.
Lunatone er en leverandør, der tilbyder sådanne LED-drivere. Klik på nedenstående links for at se Lunatones produktsider:

Tunable White - konstant spænding
Tunable White - konstant strøm
RGB - konstant spænding
RGB - konstant strøm
RGBW - konstant spænding
RGBW - konstant strøm

DALI-2-broadcastmodulet (550-00371) giver dig ikke mulighed for at styre lysintensiteten separat fra farvetemperatur eller farvevalg.
Dette skyldes, at begge Device Type 6-adresser (til lysintensitet og farvestyring) aktiveres samtidigt på grund af broadcast-princippet, hvilket indebærer, at et signal sendes til alle adresser. 

Driftsfunktionerne Balance & Dim og Colour & Dim

Disse DT6 LED-drivere (leveret af tredjepartsproducenter såsom Lunatone) kan bruge driftsfunktionen Balance & Dim (for Tunable White modeller) eller Colour & Dim (for RGB(W)-modeller).
Når DT6 LED-driveren er konfigureret i de ovennævnte funktioner, vil det adresserbare DALI-2-modul til Niko Home Control registrere to DALI-adresser pr. LED-driver.
Brug Niko Home Control programmeringssoftwaren til at tildele funktionen efter eget valg til begge DALI-2-adresser: en til at justere lysintensitetsniveauet og en til at indstille kanalbalancen (f.eks. farvetemperatur med en Tunable White LED-driver og farve med RGB(W) LED-drivere).
Bemærk, at Niko Home Control programmeringssoftwaren ikke kan bruges til at ændre LED-driverens driftsfunktion.
Tilknyt derefter Device Type 6 DALI-adressen til Niko Home Control trykket efter eget valg.

Funktionerne Balance & Dim eller Colour & Dim med Lunatone LED-drivere kan aktiveres ved brug af Lunatone DALI Cockpit-software.

DALI Cockpit-software kan hentes fra Lunatones websted: https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit/

Sørg for altid at bruge den nyeste softwareversion (version 1.38 eller nyere).


Proceduren for at indstille Balance & Dim eller Color & Dim funktionerne med DALI Cockpit-softwaren afhænger af Lunatone LED-driverens firmwareversion.
På grund af en ændring i DALI-2-standarden måtte Lunatone ændre sin Device Type-identifikationsprogrammering.
Dette skaber problemer med det adresserbare DALI-2-modul, hvis Lunatone enhedens firmwareversion er >4.1.X til 5.2.X.
For at undgå disse problemer skal du kontrollere Lunatone enhedens firmwareversion via siden Enhedsinformation i DALI Cockpit-softwaren og udføre den korrekte konfiguration afhængigt af firmwareversionen:
1. LED-driverens firmwareversion er 4.6.x
2. LED-driverens firmwareversion er 5.2.x, men ældre end 5.2.70
3. LED-driverens firmwareversion er ældre end 4.6.x eller lig med eller nyere end 5.2.70

Firmwareversionen er 4.6.x

I dette tilfælde skal der udføres en nedgradering.

For at udføre nedgraderingen skal du bruge en firmwareaktiveringsnøgle, som kan fås ved at kontakte supportteam@lunatone.at.
Desuden har du brug for en firmwarefil, der kan hentes på www.lunatone.at/projects/niko
Nedgraderingen kræver en firmwarefil, der er tilgængelig påwww.lunatone.at/projects/niko
Gå til den korrekte produktkategori, vælg din enhed og vælg firmwarefil 4.X.X.
Download denne fil til din pc.
Når enhedsadresseringen er udført via DALI-cockpitsoftwaren, kan du begynde nedgraderingen ved at trykke på infofeltet Firmware Ver tre gange på siden Enhedsinformation.
Vedhæft den downloadede fil til den valgte enhed, og tryk påStart. 

Nedgraderingen kan tage op til 10 minutter.
Afbryd ikke USB-interfacet eller strømforsyningen under nedgraderingen, da det kan medføre, at enheden bliver permanent beskadiget.


For at indstille driftsfunktionen tilBalance & Dim eller Colour & Dim:
> Gå til Enhedsparametre > Driftsfunktion
> Klik på Skift > Vælg Balance & Dim (eller Colour & Dim – afhængigt af LED-drivertypen)
> Indstil
> Klik på Gem (øverste bjælke)

To DT6-enheder bliver nu tilgængelige og registreres af Niko Home Control programmeringssoftwaren, når der scannes efter DALI-enheder.
Knyt den ene DALI-adresse til lysintensitetsniveauet og den anden til kanalbalancen (farvetemperatur eller farve). Konfigurer disse adresser i programmering(er) med Niko Home Control trykkene efter eget valg.

Firmwareversionen er 5.2.x, men ældre end 5.2.70

Hvis LED-driverens firmwareversion er 5.2.x (men ældre end 5.2.70), skal den opdateres.
Opdateringen kræver en firmwarefil, der er tilgængelig påwww.lunatone.at/projects/niko
Gå til den korrekte produktkategori, vælg din enhed og vælg firmwarefil 5.X.X.
Download denne fil til din pc.
Når enhedsadresseringen er udført via DALI Cockpit-softwaren, kan du begynde opdateringen ved at trykke på infofeltet Firmware Ver tre gange på siden Enhedsinformation.
Vedhæft den downloadede fil til den valgte enhed, og tryk på Start.

Opdateringen kan tage op til 10 minutter.
Afbryd ikke USB-interfacet eller strømforsyningen under nedgraderingen, da det kan medføre, at enheden bliver permanent beskadiget.


For at indstille driftsfunktionen tilBalance & Dimeller Colour & Dim:
> Gå til Enhedsparametre>Driftsfunktion

> Klik på Skift> VælgBalance & Dim (eller Colour & Dim
– afhængigt af LED-drivertypen)
>Indstil> Klik på Gem (øverste bjælke)

To DT6-enheder bliver nu tilgængelige og registreres af Niko Home Control programmeringssoftwaren, når der scannes efter DALI-enheder.
Knyt den ene DALI-adresse til lysintensitetsniveauet og den anden til kanalbalancen (farvetemperatur eller farve). Konfigurer disse adresser i programmering(er) med Niko Home Control trykkene efter eget valg.

Firmwareversionen er ældre end 4.6.x eller lig med eller nyere end 5.2.70

Følg nedenstående procedure:
> Åbn DALI Cockpit-softwaren (https://www.lunatone.com/en/product/dali-cockpit)
> < Vælg den ønskede LED-driver fra komponenttræet
> Gå til Enhedsparametre > Driftsfunktion
> Klik på Skift > Vælg Balance & Dim (eller Colour & Dim – afhængigt af LED-drivertypen)
> Indstil
> Klik på Gem (øverste bjælke)

To DT6-enheder bliver nu tilgængelige og registreres af Niko Home Control programmeringssoftwaren, når der scannes efter DALI-enheder.
Knyt den ene DALI-adresse til lysintensitetsniveauet og den anden til kanalbalancen (farvetemperatur eller farve). Konfigurer disse adresser i programmering(er) med Niko Home Control trykkene efter eget valg.


Kontakt Lunatones supportteam, hvis du har brug for hjælp:
supportteam@lunatone.com +43 699/ 120 26 403JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.