Skip to main content
Skip table of contents

Easee og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Med Niko Home Control kan du oplade din bil så effektivt som muligt med en af følgende funktioner:

 • Solcellefunktion

 • Normal funktion

 • Stop/pause funktion

 • Smart funktion (kommer snart)

 • Boost funktion (kommer snart)

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering (dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning)

 • Styr dit maksimale forbrug
  via spidsbelastningsfunktion (dvs. når du har nået din månedlige maksimale målværdi, bliver dine enheder midlertidigt slukket De tændes igen, når du har reduceret dit maksimale strømforbrug. Denne funktion er især nyttig, hvis din nettarif er kapacitetsbaseret)

 • Styr flere ladestandere/tilslutningeri en Niko Home Control installation (kommer snart)


Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har tilsluttet Niko Home Control til hjemmenetværket.

 • Du har tilsluttet Easee opladeren til internettet.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Den har en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.20 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du bruge din trådløse bridge (
550-00640 ) til at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende et el-målemodul ( 550-00801eller 550-00803) eller det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.
Hvis du har valgt det trådløse målemodul, kræver det en trådløs bridge.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.20 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du tilslutte denne direkte til den trådløse hub for at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.

Easee Logo Trademark - Black-01.png

 • Du har en Easee oplader

 • Du har en brugerkonto til Easee appen

 • Din Easee oplader er aktiv og skal konfigureres med Easee konfigurationsværktøjet for at garantere korrekt drift.

 • Din Easee oplader er tilsluttet internettet (via dit hjemmenetværk eller via mobilnetværket).

 • Bemærk, at din Easee oplader ikke kan udstyres med Equalizer-belastningsbalanceringsudvidelsen, da Niko Home Control vil optimere dit energiforbrug.


Hvordan (af)kobler du Niko Home Control og din Easee ladestander?

Du kan (de)aktivere linket mellem Niko Home Control og din Easee ladestander via Niko Home Control programmeringssoftware.
Bemærk, at en basisprogrammering og et scenarie, der er forbundet med din Easee ladestander, også bliver opdateret via programmeringssoftwaren.
(2.19-en) Hobby API For mere information om kravene og detaljerede instruktioner, se softwaremanualen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.