Skip to main content
Skip table of contents

Duco og Niko Home Control

I installationer med version 2.16 eller tidligere kan linket mellem Niko Home Control og Duko aktiveres og deaktiveres i mynikohomecontrol.niko.eu.

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med din DucoBox, kan du gøre følgende:

 • Styre ventilationshastigheden

 • Vælge ventilationsfunktionen (fx. ude, lyd)

 • Tjekke CO2 koncentrationen

 • Tjekke det relative fugtighedsniveau

 • Booste ventilationen

Duco funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også  kombineres i rutiner/programmeringer, så de med et enkelt tryk på en knap styrer flere ting samtidigt (fx slukke al belysning og aktivere ventilationsboost for at opfriske indeluften, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

 • De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i DucoBox.

 • Du kan altid åbne Duco ventilationsappen for at få flere avancerede indstillinger og konfigurationer.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.

 • Begge systemer er forbundet til samme hjemmenetværk via kabel og/eller Wi-Fi.

 • Du har en computer med en webbrowser og en internetforbindelse, som du opretter forbindelse mellem begge systemer med

Løsningen med kabelforbindelse er at foretrække.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.17 eller nyere).

 • Den har en  aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret.

 • Hvis du vil bruge DucoBox funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren, når linket er blevet aktiveret.

Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

Dit Duco system opfylder følgende krav:

 • Det er en DucoBox med et kommunikationskort.

 • Det har en aktiv internetforbindelse.

Som standard har alle DucoBoxe samme værtsnavn. Hvis din installation er udstyret med mere end én DocuBox, skal du sørge for, at deres værtsnavne adskiller sig fra hinanden. 

Kommunikationskort:

 • leveres standard med DucoBox Eco.

 • kan altid tilføjes i DucoBox Silent Connect og DucoBox Energy.

 • kan tilføjes i DucoBox Focus, men kun når busprint viser version 2017.

Du kan ændre værtsnavnet på displayet, fx i tilfælde af to DucoBoxe kan du bruge Duco001 og Duco002. Se flere informationer i vejledningen til din Duco.


Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og din DucoBox?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og din DucoBox?

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Duco funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control apper, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har været anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Duco funktionerne ikke længere blive udført.

Hvordan opdaterer du Niko Home Controls basisprogrammeringer og scenarier, der bruger dit DucoBox?

Du opdaterer basisprogrammeringer og scenarier med Niko Home Control-programmeringssoftwaren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.