Skip to main content
Skip table of contents

Daikin og Niko Home Control

I installationer med version 2.16 eller tidligere kan linket mellem Niko Home Control og Daikin aktiveres og deaktiveres i mynikohomecontrol.niko.eu.

Hvad kan du gøre med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Renson system, kan du gøre følgende:


Daikin luft til vand varmepumper til boliger (Daikin Altherma udvalget)

og

gaskedler (Daikin Altherma udvalget)

Daikin luft til luft varmepumper til boliger

(aircondition) 

Styre og overvåge indendørstemperaturen

Overvåge udendørstemperaturen

Styre og overvåge programmeringen (fx ferie, automatisk)

Styre og overvåge driften (fx opvarmning, kølig, automatisk)

Overvåg og indstil driftsstatus for opvarmnings-/kølesystemet (til eller fra)

Overvåge og booste varmtvandssystemet


Styre og overvåge programmeringen i varmtvandssystemet (fx ferie, planlægning)


Overvåge, indstille og booste ventilatorhastigheden


Daikin funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også kombineres i rutiner/programmeringer, så de styrer flere ting samtidigt med et enkelt tryk på en knap (fx  slukke al belysning og reducere den indstillede temperatur, når du trykker på forlad hjemmet-knappen ).

 • De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Daikin-systemet.

 • Du kan altid anvende Daikin Residential Controllerappen til mere avancerede indstillinger og konfigurationer. Daikin Online Controller appen understøtter ikke Niko Home Control.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.

 • Du har en computer med en webbrowser og en internetforbindelse til at oprette forbindelse mellem begge systemer


Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.17 eller højere).

 • Det har en aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret.

 • Hvis du vil bruge Daikin funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren, når linket er blevet aktiveret.

Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.


Dit Daikin system opfylder følgende krav:

 • Det er et system eller en kombination af følgende komfortsystemer:

  • Daikin Altherma luft-til-vand-varmepumpe,

  • Daikin luft-til-luft-varmepumpesystem i privatboliger (split/multi-split-airconditionanlæg),

  • Daikin Altherma gaskedel

 • Det er forsynet med en trådløs/ledningsforbundet LAN adapter.

 • Det har en aktiv internetforbindelse.

 • Det er registreret med Daikin Residential Controller appen, og du har din Daikin brugerkonto og adgangskode ved hånden.

Daikin Online Controller appen understøtter ikke Niko Home Control. Opdater din app til Daikin Residential Controller appen.


Hvordan aktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Daikin system?

Du skal konfigurere forbindelsen og funktionen i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.


Hvordan deaktiverer du et link mellem dit Niko Home Control og dit Daikin system?

Du deaktiverer linket i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Rådfør dig med din professionelle installatør.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Daikin funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control apper, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har være anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Daikin funktionerne ikke længere blive udført.


Hvordan opdaterer du Niko Home Controls basisprogrammeringer og scenarier, der bruger dit Daikin-system?

Du opdaterer basisprogrammeringer og scenarier med Niko Home Control-programmeringssoftwaren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.