Skip to main content
Skip table of contents

Bosch – fortrådet tilslutning – Multizoneopvarmning/-køling

Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Specifik ledningsføring er påkrævet.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en controller II.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.17  eller nyere).

Du har brug for følgende, hvis du vil anvende Niko Home controls multizone termostatstyring:

 • et relæmodul til Niko Home Control (550-00103 eller 550-00106) med mindst en fri udgang

 • et digitalt potentialfrit sensormodul til Niko Home Control (550-00210) med mindst en fri indgang

 • et varme- eller kølemodul til Niko Home Control (550-00150) (pr. fire zoner kræves et ekstra modul)

 • en termostat pr. zone:

  • en Digital black, 24 V (550-1800X)

  • et tryk med LED('er) og komfortsensorer

Dit partnersystem opfylder følgende krav:

 • Det er et Bosch varmepumpesystem, der understøtter:

  • kun opvarmning

  • opvarmning/køling

 • Det har en buffertank

En 'PK2' kontakt på installationstavlen angiver om opvarmnings-/kølefunktionen er aktiv.


Tilslutningsskema til multizoneopvarmning/-køling

Tabellen nedenfor viser hvordan du kan bruge Niko Home Control med dit Bosch system og aktivere Niko scenarier (solcelle- og spidsbelastningsfunktion).

Niko Home Control konfiguration

Tilslutningsdiagram

Aktiver et Niko scenarie med en partner

Multizoneopvarmning/-køling –
Skiftet mellem varme-/kølefunktionenaktiveres af partnersystemet
(pumpestyring ikke nødvendig)

Kontakten 'PK2' giver signal til Niko Home Control-installationen om at skifte fra varme- til køletilstand og omvendt.

Multizoneopvarmning/-køling med zoneventiler kan kun ske, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Varmepumpen har en parallelt forbundet buffertank, samt et ekstra bypass-kredsløb.

 • Varmepumpen tager kun hensyn til vejrafhængig styring, urprogram (eller manuel) og fremløbstemperatur T0.

 • Varmepumpen bestemmer mellem opvarmning eller køling, afhængigt af vejret. Niko Home Control termostater skal forceres/blokeres i den relevante funktion via Niko Home Control digitalt indgangsmodul, der er forbundet med udgang PK2.

  • Indgang lukket = køling

  • Indgang åben = opvarmning

Se eksempler på HVAC programmering på Niko Home Control programmeringseksempler.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.