Skip to main content
Skip table of contents

Tidsplan

Opret tidsplaner og brug dem igen flere gange i logik.

I en tidsplan kan du angive forskellige tidspunkter, hvor bestemte enheder skal betjenes og/eller scenarier skal udføres.

Følgende tidsplaner er mulige:

  • daglig tidsplan
  • ugentlig tidsplan
  • månedlig tidsplan
  • årlig tidsplan.

Læs også 'Opret menu - Tidsplan'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.