Skip to main content
Skip table of contents

Redigering af tilsluttede tjenester

Udgangspunkt

  • Du har aktiveret en tilsluttet tjeneste.
  • Din Niko Home Control installation er online.
  • Du er i oversigtsvinduet  Oversigt  .

Fremgangsmåde

  1. Klik på   Administrer tilsluttede tjenester.  Det er her du administrerer alle de tjenester, der er forbundet med din installation, inklusive dem fra partnermærker.


  2. I sektionen Aktiverede tjenester skal du klikke på pilen ved siden af den tilsluttede tjeneste, du vil koble fra din installation.


  3. Klik på Rediger.

  4. Foretag de nødvendige ændringer i aktiveringsoplysningerne.

  5. Klik på Tilslut igen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.