Skip to main content
Skip table of contents

Projektindstillinger

Du kan ændre følgende indstillinger:

Indstillinger

Beskrivelse

Installationstype

Vælg den hardware, din installation er bygget på. Dette valg afgør også, hvilke controls, devices  og routines du kan bruge.

Du skal ikke ændre installationstype. Hvis du gør det, vil hele projektet blive slettet.

Sprog

  • Sproget i Niko Home Control programmeringssoftwaren

  • Sproget i installationen: på alle displays (termostat, tryk for scenariestyring og eco display, Digital black 24 V og 230 V) og på touchskærmen.

Kundeinformation

Slutbrugerens data.

Navn er et obligatorisk felt.

Installatørinformation

  • Dine data som installatør

  • Dine data som en 2. installatør, hvis du overtager installationen.

Installatørdata gemmes.

Navn og firma er obligatoriske felter.

Versionsinfo

Her tilføjes ekstra information om projektversionen, fx hvad er ændret sammenlignet med den tidligere version.

Generelle indstillinger

Her justeres de generelle indstillinger, computeren skal være forbundet med controlleren eller den trådløse smart-hub.

Tidszone

Standardindstillingen er Europa/Bruxelles. Du kan konfigurere dette og synkronisere dato og tid i din installation via internettet.

Placering

Indstil placeringen af dit hjem i tidszonen som standard. Du kan konfigurere dette yderligere for at gøre det astronomiske ur mere nøjagtigt.

Valuta

Standardindstillingen er euro.

Valutaen vises i results of the energy readings.

Dato og tid

Hvis controlleren har forbindelse til internet, behøver du ikke at indstille dato og tid.

Ellers kan du indstille dato og tid manuelt. Installationer, der ikke har forbindelse til internet, vil ikke automatisk skifte til vinter-/sommertid.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.