Skip to main content
Skip table of contents

Projektbegrænsninger

Udgangspunkt

Du er i oversigtsvinduet Oversigt > Projekt info og indstillinger > Niko Home Control installation.

Styring af projektbegrænsninger

Du kan styre visse projektbegrænsninger med programmeringssoftwaren.

I vinduet til højre ser du et antal projektbegrænsninger, som du kan styre, opdelt i tre grupper.

Komponentantal efter type

Antallet af controllere, RF interfaces, målte energikanaler, eco-displays, betjeningspaneler, termostater og analoge sensorer.

Strømforsyninger

Antallet af strømtilførsler, der bruges i den aktuelle konfiguration, og antallet af strømforsyninger, der er tilgængelige i installation.

Totale komponentantal

Summen af alle enhed og moduler (DIN-skinne moduler, trådløse enheder, DALI enheder, tilsluttede serviceenheder, Digital blacks, videodørtelefon, lydenheder, ...) i den nuværende konfiguration og det tilladte antal.

Oversigt over begrænsninger

Beskrivelse

Begrænsning

Maksimale antal controllere

1

Maksimale antal RF interfaces

1

Maksimale antal målte energikanaler (summen af al elektricitet, vand og gas)

20

Maksimale antal eco-displays

5

Maksimale antal betjeningspaneler (eco-displays, termostater og scenariebetjeninger)

25

Maksimale antal termostater (termostater og HVAC-termostater)

20

Maksimale antal analoge sensorer

30

Maksimale antal ekstra strømtilførsler

2

Maksimale antal Niko Home Control moduler på bussen (DIN-skinnemoduler og -betjeninger)

350

Maksimale antal rum

100

Maksimale antal programmeringer (basisprogrammeringer og scenarier)

300

Maksimale antal logik

64

Maksimale antal trin i en programmering (scenarie og logik)

100

Maksimale antal tidsintervaller (fordelt over alle tidsplaner)

200

Maksimale antal elektriske tavler

20

Maksimalt antal DALI-enheder (samlet kontaktstyret DALI-belysning, DALI dæmpet lys og DALI-belysning (broadcast)) (*)

256

Maksimale antal videodørtelefoner

3

Maksimale antal ældre versioner lagret på controlleren eller på den trådløse smart-hub

50

(*) Det maksimale antal DALI-udgange pr. kanal på et DALI-modul (adresserbare eller broadcast) er 64.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.