Skip to main content
Skip table of contents

Oprettelse af en ugentlig tidsplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1.  Vælg de dage i ugen, hvor tidsplanen skal være aktiv. Standardindstillingen for dette er mandag til fredag fra solopgang til solnedgang.
    Resultat:
    Radioknappen for de aktive dage er gul.
  2. Indstil et tidsinterval for de valgte dage. Vælg et tidsinterval med faste tider eller et tidsinterval baseret på det astronomiske ur.

  3. (valgfrit) Klik på Tilføj tidsintervalfor at oprette et ekstra tidsinterval.

  4. (valgfrit) Klik på Tilføj ugentlig tidsplan for at oprette en ekstra ugentlig tidsplan.

  5. Klik på knappen Luk for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Eksempel

I dette eksempel med en tidsplan for rulleskodder er tidsintervallerne indstillet således, at rulleskodderne er åbne fra 7:00 til 23:00 på hverdage og fra 8:00 til 22:30 i weekenderne.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.