Skip to main content
Skip table of contents

Oprettelse af en dagsplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Indstil et tidsinterval. Vælg et tidsinterval med faste tider eller et tidsinterval baseret på det astronomiske ur.

  2. (valgfrit) Klik på Tilføj tidsinterval for at oprette et ekstra tidsinterval.

  3. Klik på Luk-knappen for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Eksempel

I dette eksempel på en tidsplan for udendørsbelysningen er tidsintervallerne indstillet fra 6:00 til 7:00 og fra 21:00 til 23:00.

Alt text
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.