Skip to main content
Skip table of contents

Oprettelse af en årlig tidsplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Sæt kryds i Gentag ikke, hvis du kun ønsker at bruge denne tidsplan én gang.
  2. Klik på Alle dage for at vælge de dage i ugen, du ønsker, at denne tidsplan skal være aktiv.
    Resultat:
    Dette ændres til Udvalgte dage, så snart der er valgt færre end 7 dage.


  3. Indstil et tidsinterval for den valgte periode.
  4. (valgfrit) Klik på Tilføj tidsinterval for at oprette et ekstra tidsinterval.

  5. (valgfrit) Klik på Tilføj årlig tidsplan for at oprette en ekstra årlig tidsplan.
  6. Klik på knappen Luk for at vende tilbage til oversigtsvinduet Opret.


Eksempel

I dette eksempel på tidsplan vises en meddelelse på touchskærmen og/eller på smartphonen på hvert familiemedlems fødselsdag kl. 7.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.