Skip to main content
Skip table of contents

Oprette et tidsinterval

Udgangspunkt

Fremgangsmåde for tidsinterval med faste tider

Når du anvender et tidsinterval med faste tider, kan du vælge mellem forskellige muligheder:

 • Fra tidspunkt 1  til  tidspunkt 2
 • Før  tidspunkt
 • Efter  tidspunkt
 • På  tidspunkt

For at indstille tiderne kan du:

 • indtaste tiden eller 
 • klikke på ursymbolet og scrolle til den ønskede tid.


I dette eksempel på en tidsplan for udendørsbelysningen er tidsintervallerne indstillet fra 6:00 til 7:00 og fra 21:00 til 23:00.

Fremgangsmåden er tidsinterval baseret på det astronomisk ur

Et tidsinterval baseret på det astronomiske ur bestemmes af solopgang og solnedgang.

 1. Vælg mellem:
  • Fra: Fra solopgang til solnedgang.

  • Før: Fra midnat indtil et indstillet tidspunkt, f.eks. før solopgang.
  • Efter: Fra et indstillet tidspunkt, f.eks. efter solnedgang indtil midnat.
  • : Fra det indstillede tidspunkt, f.eks. ved solnedgang

 2. (Valgfrit) juster tidspunktet for solopgang og solnedgang ved at tildele en offset. Du kan maksimalt indstille den til 2 timer før eller 2 timer efter solopgang eller solnedgang.

 3. (Valgfrit) afmærk "ikke tidligere end" og/eller "ikke senere end" og indtast det ønskede tidspunkt.


I dette eksempel er tidsplanen for udendørsbelysning indstillet således, at udendørsbelysningen skal være tændt fra 1 time efter solnedgang indtil 1 time før solopgang, men ikke tidligere end kl. 20.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.