Skip to main content
Skip table of contents

Ændring af en tidsplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Tidsplan.
  Resultat:
  Vinduet Tidsplan vises. Du får en oversigt over alle de tidsplaner, der er oprettet.

 2. Klik på den tidsplan, du vil ændre.
 3. Foretag de nødvendige ændringer. 

  For at ændre informationen i en tidsplan skal du følge samme fremgangsmåde som i Opret en tidsplan.

 4. Klik på Luk for at lukke vinduet Tidsplan.

  Hvis du vil ændre gentagelsesmønstret for tidsplanen, bliver de eksisterende tidsintervallet slettet. Du får først en advarsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.