Skip to main content
Skip table of contents

Ændring af en betjening eller enhed

Du kan til enhver tid ændre følgende egenskaber for betjeninger og enheder:

 • navnet på betjeningen eller enheden

 • parametrene for betjeningen eller enheden

 • rummet, som betjeningen eller enheden er placeret i

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. Klik på den betjening eller enhed, du vil ændre.
  Resultat:
  Vinduet med informationen vises.

 2. Du kan gøre følgende:

  • ændre navnet på betjeningen eller enheden

  • ændre parametrene
  • ændre rummet ved at trække betjeningen eller enheden til et andet rum i tegneområdet

   Hvis du trækker en betjening eller enhed til et andet rum, vil feltet Rum i vinduet til højre automatisk blive opdateret.

 3. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.