Skip to main content
Skip table of contents

Ændre en tavle

Udgangspunkt

 • Du har oprettet en tavle.

 • Du er i oversigtsvinduet Tavleopbygning.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Tavler.
  Resultat:
  Vinduet Tavler vises, og viser tavleinformationen.
 2. Klik i listen Oversigt over tavler på den tavle, der skal ændres.
  Resultat:
  Vinduet Tavle vises.

  Klik på pennen ved siden af tavlen i tegneområdet. Vinduet Tavle vises.

 3. Du kan gøre følgende:
  • Ændre tavlens navn
  • Ændre antal rækker
  • Ændre rækkernes længde
 4. Klik på Luk for at gå tilbage til vinduet Tavler.
 5. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Tavleopbygning.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.