Skip to main content
Skip table of contents

Ændre driftsfunktionen på et tryk

Du kan ændre funktionen af følgende tryk:

 • generisk tryk med eller uden LED

 • tryk interface brugt som 4-dobbelt tryk

 • tryk udvidelse

 • trådløse tryk

Du kan forbinde en tryk interface med et eksternt (vandtæt) tryk for at forbinde dette med bussen. Du kan programmere interfacen på forskellige måder: dæmp, rulleskodder, ventilation eller 4-dobbelt tryk.

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. Klik på trykket.
  Resultat: Vinduet med informationen vises.

 2. Klik på Driftsfunktion
  Resultat: Menuen Indstil driftsfunktion vises.

 3. Ændre driftsfunktionen som følger:

 • Vælg Tryk kort for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet ved at trykke kort på trykket.

 • Vælg Tryk og hold for at aktivere basisprogrammerinegn eller scenariet ved at trykke på trykket i længere tid. Indstil Varighed (minimum 1 sek. - maksimum 59 sek.).

 • Vælg Trykfunktion for at aktivere basisprogrammeringen eller scenariet, så længe du trykker på trykket.

Videoer

Se nogle eksempler her. Tænd for lyden for at se videoen.

Kort tryk

https://www.youtube.com/embed/YtKbABsTyh0

Tryk og hold

https://www.youtube.com/embed/0E_vEP6MEfc

Trykfunktion

https://www.youtube.com/embed/48zhvCs0jaI


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.