Skip to main content
Skip table of contents

Mobilapp-profiler

Hvad er mobilapp-profiler?

For hver mobiltelefon eller tablet, som har Niko Home Control appen installeret og er tilsluttet installationen, kan du bestemme, hvilke basisprogrammeringer og/eller scenarier, der skal være tilgængelige, og hvilke tryk, der vises på enheden. Du skal oprette forskellige mobilapp-profiler for at gøre det. Ved hjælp af disse profiler kan du eksempelvis vælge, hvem der kan ændre Niko Home Control konfigurationen eller iværksætte bestemte scenarier.

Som standard er der oprettet en basisprofil. Eksisterende mobilapp-profiler kan ændres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.