Skip to main content
Skip table of contents

Løs og forbind en basisprogrammering fra/med en betjening og en enhed

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. Klik på symbolet for basisprogrammering. 
  Resultat:
  Vinduet Basisprogrammering vises og viser:
  • navnet på basisprogrammeringen.
  • en oversigt over alle de betjeninger og enheder, der er forbundet med den, og deres programmering og parametre.
 2. Du kan gøre følgende:

  • Klik på minus-tegnet ved en forbundet betjening eller enhed for løse den fra basisprogrammeringen.

  • Klik på plus-tegnet ved alle de betjeninger og enheder, du ønsker at knytte til basisprogrammeringen.
 3. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Advarsel: En basisprogrammering skal bestå af mindst en enhed og en betjening, ellers kan du ikke gemme basisprogrammeringen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.