Skip to main content
Skip table of contents

Integration med partnermærker

Introduktion

Dette afsnit beskriver integration af partnermærker i Niko Home Control II.

Her kan du se, hvilke produkter fra vores partnermærker du kan tilslutte, og hvad deres funktioner er: https://www.niko.eu/enus/campaign/partners.

Udgangspunkt

 • Din Niko Home Control installation er registreret på mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har opfyldt de nødvendige  krav  fra både Niko Home Control og partnersystemet.

 • Det system, du vil forbinde, er installeret og klar til brug.

 • Du har al din log ind information ved hånden.

 • Din Niko Home Control installation og i nogle tilfælde de tilsluttede tjenester, du ønsker at forbinde, er online.

 • Du er i oversigtsvinduet Oversigt.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Administrer tilsluttede tjenester. Det er her, du administrerer alle tjenester, der er forbundet med din installation. 2. I sektionen Tilgængelige tjenester skal du klikke på pilen ved siden af den tilsluttede tjeneste, du vil forbinde med din installation.

 3. Afhængigt af den tilsluttede tjeneste, du vælger:

  1.  Kan tjenesten aktiveres ved at klikke på knappen Aktiver.

  2. Tjenesten kræver en specifik programmering for at kunne aktiveres.

 4. Følg aktiveringsproceduren. Den vil variere fra partner til partner.
  Resultat: Partnermærket vises i din app og/eller touchskærm indenfor nogle få minutter. Hvis den tilsluttede tjeneste skal bruges i et scenarie, skal det tilføjes som en enhed i menuen Opret i Niko Home Control programmeringssoftware.
  Partner logoet er tilføjet i sektionen Tilsluttede tjenester i menuen Oversigt.

 • Hvis du vil forbinde et partnermærkes funktioner med din installation, kræves der ekstra programmering og, for visse partnere ekstra adressering, i Niko Home Control II programmeringssoftwaren.
  Eksempler:

  • Når du trykker på standard 'sluk-alt trykket', aktiveres din DucoBox ventilations boost for at opfriske luften indendørs.

  • Med scenariet Solcellefunktion kan du booste det varme brugsvand, når der er tilstrækkelig solenergi til rådighed.

 • Hvis aktiveringsproceduren skulle mislykkes, tilføjes partnerlogoet til sektionen Aktiverede tjenester, men en rød linje eller cirkel ved siden af logoet angiver fejlen.

   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.