Skip to main content
Skip table of contents

Hvad er en betjening eller en enhed?

En betjening er en indgang og en enhed er en udgang i din Niko Home Control installation. Du kan placere betjeninger og enheder i rummene på tegneområdet. Du kan bruge disse til at oprette programmeringer. Hver betjening og enhed har sine egne specifikke parametre.

Kategorier

Betjeninger og enheder er opdelt i kategorier.

Disse kategorier og tilgængelige betjeninger og enheder vil variere afhængigt af din installationstype.

Tabellen herunder viser kategorierne og nogle eksempler.

Kategori

Eksempel på betjening og enhed

betjeningstryk

Enkelt tryk

Specifikke betjeningstryk

Dobbelt dæmperkontrol

vis betjeningstryk

eco-display

smarte betjeninger

smart enkeltafbryder

sensorer 

indendørs bevægelsessensor

tænd/sluk enheder

kontaktstyret belysningskredsløb

forskellige belysningsenheder

dæmpbar belysningskreds 

Ventilation

analog udgang 0-10 V brugt til ventilation

åben/lukke enheder

rulleskodder

opvarmnings-/køleenheder

cirkulationspumpe

adgangskontrol

videodørtelefon

forbrugerelektronik

Bose højttaler

Parametre

Hver betjening og enhed har sine egne specifikke parametre.

Tabellen herunder viser nogle eksempler på betjeninger og enheder med deres korresponderende parametre.

Betjening eller enhed

Parametre

betjeningstryk

indstillet driftsfunktion

dæmpbar belysningskreds

fungerer med eller uden en dæmper-hukommelse

rulleskodder

indstillet runtime

ventilationssystem 

indstillet boost-tid

analog udgang 0-10 V brugt til ventilation

udgangsspænding for lav, medium og høj hastighed


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.