Skip to main content
Skip table of contents

Funktioner

En Niko Home Control installation med en trådløs smart-hub kan fungere i 3 forskellige funktioner. Disse funktioner bestemmes af, om en trådløs smart-hub er tilgængelig, og af de tilsluttede enheder.

Funktion
Stand-alone funktion
Tilsluttet funktion
Tilbagefald funktion
KravDer er ikke konfigureret nogen trådløs smart-hub.
  • Der er konfigureret en trådløs smart-hub.
  • Den trådløse smart-hub er indenfor de tilsluttede betjeningers og enheders rækkevidde.
  • De tilsluttede betjeninger og enheder er programmeret.
  • Der er konfigureret en trådløs smart-hub.
  • Den trådløse smart-hub er ikke indenfor de tilsluttede betjeningers og enheders rækkevidde (udenfor rækkevidde, uden strøm).
  • De tilsluttede betjeninger og enheder er programmeret.
FunktionEnhederne vil fungere i overensstemmelse med traditionel programmering.De tilsluttede betjeninger og enheder vil fungere i overensstemmelse med deres programmerede programmering.De tilsluttede betjeninger og enheder vil gå tilbage til deres oprindelige programmering.
FxDet tilsluttede enkelttryk tænder og slukker en lampe.Det tilsluttede enkelttryk er programmeret som et 'sluk-alt'-tryk.
Alle betjeninger og enheder i dette standard 'sluk-alt' scenarie vil blive slukket, når der trykkes på trykket.
Dette trådløse enkelttryk kan godt være programmeret som et standard 'sluk-alt'-tryk, men det slukker kun en lampe.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.