Skip to main content
Skip table of contents

Fjern en tidsplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Tidsplan.
    Resultat:
    Vinduet Tidsplan vises. Du får en oversigt over alle de tidsplaner, der er oprettet.
  2. Klik på den tidsplan, du vil fjerne.
  3. Klik på Fjern tidsplan i nederste højre hjørne af vinduet, og bekræft dit valg.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.