Skip to main content
Skip table of contents

Energiovervågning med eco-display

Hvad er energiovervågning med eco-display

Med den scenariet Energiovervågning med eco-display kan du konfigurere hvilken energikanal, der vises på eco-displayet.
Du kan også vælge følgende målte energikanaler:

 • strømforbrug

 • strømlevering

 • gasforbrug

 • vandforbrug

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:

  • Eco-display

  • enfaset elektricitetsmåler

  • trefaset elektricitetsmåler

  • elektrisk pulsaflæsning

  • vandaflæsning

  • gasaflæsning

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Energiledelse.

 4. Klik på Energiovervågning med eco-display.


 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvad?Hvordan?
  AKlik på det eco-display, som du ønsker, skal vise de målte energiværdier.

  Klik på symbolet for det eco-display, du vil inkludere i scenariet.

  Du kan kun vælge et eco-display pr. scenarie.

  BVælg de energikanaler, du vil se værdierne fra, på eco-displayet.

  Klik på symbolerne for energikanalerne.

  Du kan tilføje flere kanaler pr. scenarie.  I både programmering A og programmering B er mindst en betjening eller enhed. Hvis du ikke tilføjer denne betjening eller enhed, vil scenariesymbolet vise en advarsel. Under programmeringen vil følgende meddelelse blive vist: Du er nødt til at tilføje mindst en betjening eller enhed for at færdiggøre denne programmering.


 7. I dette scenarie kan du ikke indstille nogen parametre. Du kan dog justere andre indstillinger, der påvirker dette scenarie.

  Klik på ...Til ...
  Oversigt > Projektinfo og indstillinger > Globale indstillinger

  Juster valutaen og taksterne for målingerne. 

  enhederne i tegneområdet:

  • enfaset elektricitetsmåler
  • trefaset elektricitetsmåler
  • elektrisk pulsaflæsning
  • vandaflæsning
  • gasaflæsning
  • tilføj et kort navn (dette vises på eco-displayet).
  • vælg mellem en global aflæsning af forbruget, en del-aflæsning af forbruget og for elektricitet kan du også vælge ydelse.
  • indtast antal pulseringer pr enhed: pulseringer/kWh for elektricitet og pulseringer/ for vand og gas.


Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/r20oeBpcmz4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.