Skip to main content
Skip table of contents

Deaktivering af tilsluttede tjenester

Udgangspunkt

  • Du har aktiveret en tilsluttet tjeneste.
  • Din Niko Home Control installation er online.
  • Du er i oversigtsvinduet  Oversigt  .

Fremgangsmåde

  1. Klik på   Administrer tilsluttede tjenester.  Det er her du administrerer alle de tjenester, der er forbundet til din installation, inklusive dem fra partnermærker.


  2. I sektionen Aktiverede tjenester skal du klikke på pilen ved siden af den tilsluttede tjeneste, du vil koble fra din installation.


  3. Klik på Deaktiver.
    Result: Partnerens funktioner forsvinder fra dine Niko Home Control apps, touchskærme og Digital blacks.
    Når de har være anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil partnerens funktioner ikke længere blive udført.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.