Skip to main content
Skip table of contents

Brugerdefineret scenarie

Hvad er et brugerdefineret scenarie?

Scenariet Brugerdefineret scenarie er et ikke-foruddefineret scenarie, der udfører Niko Home Control programmeringen. Hvis du ikke finder en passende mulighed blandt de eksisterende scenarier, kan du selv oprette en med brugerdefineret scenarie.
">Et brugerdefineret scenarie sætter en eller flere enheder i fast konfigureret status. Hvis du trykker på det tilhørende tryk, vil scenariets startprogrammering blive aktiveret. Hvis du igen trykker på det tilhørende tryk, vil scenariets stopprogrammering blive aktiveret.

Udgangspunkt

 • Du har for eksempel oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • et ventilationssystem

  • et tryk med LED

  • et kontaktstyret belysningskredsløb

  • alle de enheder du ønsker at anvende i dette scenarie.

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rum som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet, eller vælg det fra rullemenuen. 

 3. Klik på pilen ved siden af kategorien Fri funktion.

 4. Klik på Brugerdefineret scenarie.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjeningstryk, du ønsker at starte og stoppe scenariet med.

  Klik på plustegnet ved de betjeninger, du vil inkludere i scenariet.

  BVælg de enheder, du ønsker at betjene med betjeningstryk(kene), fra programmering A.

  1 Klik på enhedernes plustegn.
  I dette eksempel vil vi bruge en kontaktstyret lampe og et ventilationssystem.

  2 Under START kan du definere den programmering, en enhed skal udføre, når scenariet starter, eller du kan genbruge en enhed.
  I dette eksempel tænder vi lampen og sætter ventilationssystemet til højeste hastighed.

  3 Under STOP kan du definere stopprogrammeringen for hver enhed.
  I dette eksempel slukkes lampen med det samme, og ventilationssystemet skifter til medium hastighed efter ti minutter.


 7. Under Parametre indstil følgende:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Programmering af indikator LED

  LED og/eller app ikonet lyser:
  -når alle enheder i programmering B fungerer, som de er programmeret til i startprogrammeringen.
  -når scenariet startes.
  Feedback når startprogrammeringen er aktiv.

  Tekst


  Tilføj her den tekst, du ønsker at se sammen med app ikonet 
  Maks. 20 tegn
  Standard tekst: Aktiveret
  Feedback når startprogrammeringen ikke er aktiv

  Tekst


  Tilføj her den tekst, du ønsker at se sammen med app ikonet 
  Maks. 20 tegn
  Standard tekst: Deaktiveret
  Stop automatisk scenariet efter en bestemt tidStart/stop
  1 min. - 23 t. 59 min. 59 sek.
  Indstil tiden.
  Start automatisk dette scenarie efter et bestemt tidsrumStart/stop
  1 min. - 23 t. 59 min. 59 sek.
  Indstil tiden.

I både programmering A og programmering B kræves mindst en betjening eller enhed. Hvis du ikke tilføjer denne betjening eller enhed, vil scenariesymbolet vise en advarsel. Under programmeringen vil følgende meddelelse blive vist:  du skal tilføje mindst én betjening eller enhed for at fuldføre scenariet.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/1HZjvMYsgrk


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.