Skip to main content
Skip table of contents

Adgangskontrol med ekstra ringetryk

Hvad er adgangskontrol med ekstra ringetryk

Med scenariet adgangskontrol med ekstra ringetryk kan du forbinde et almindeligt tryk eller et almindeligt ringetryk (med tryk interface) med en touchskærm, en lydgiver og en dørlås. Hvis du trykker på trykket, vil lydgiveren ringe i en konfigurerbar periode. Du kan overføre opkaldet til en touchskærm. Hvis du ønsker det, kan du modtage opkaldet på touchskærmen og åbne døren. Det er også muligt at koble dette scenarie med andre basisprogrammeringer eller scenarier, som du kan vælge om du vil aktivere eller ikke, når der kommer et opkald.

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende:


Du kan vælge at tilføje flere betjeninger og enheder en disse på denne liste.


 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum fra rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af Kategorien Adgangskontrol.

 4. Klik på Adgangskontrol med ekstra ringetryk.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  FunktionHvordan?
  A

  Klik på plustegnet ved det tryk, du ønsker at bruge som ringetryk.

  B
  (Valgfrit) Klik på lydgiverens plustegn. Denne lydgiver vil blive aktiveret sammen med touchskærmen.
  C

  (Valgfrit) Klik på plustegnet ved en dørlås.

  D

  (valgfrit) Klik på plustegnet ved en basisprogrammering eller et scenarie.
  I dette tilfælde vælger vi at tænde lyset i gangen.


 7. Under Parametre indstil følgende:

Parameter

Valg

Beskrivelse

Eksempel

Ringetone på touch skærm

Rullemenu

Vælg en ringetone fra rullemenuen.

Varigheden af den periode, lydgiveren er aktiv

0 - 59 min. 59 sek.

Standard: 5 sek.

Varigheden af den periode, dørlåsen er aktiv

0 - 59 min. 59 sek.

Standard: 5 sek.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/Zr5_26bO2gA


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.