Skip to main content
Skip table of contents

Åbning af et projekt

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Klik på Åbn projekt i menuen til venstre.
  2. Gør et af følgende:
    1. Hvis du ønsker at åbne den aktive version af projektet fra din trådløse smart hub eller din controller, skal du først oprette forbindelse mellem din computer og smart hubben eller controlleren. Klik på Åbn ved siden af projektnavnet.
    2. Hvis du ønsker at åbne en version, der er gemt på din computer, klik på Åbn nedenfor Åbn version gemt på computeren. Naviger til den mappe i din computer, hvor din .nhc2 fil er gemt, og klik på Åbn.
      Resultat:  Vinduet Oversigt vises, og det viser Projektinformation og indstillinger.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.