Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.9.1 Mac

Niko Home Control programmeringssoftware version 2.9.1 Mac OS (64 bits). Med denne software kan du programmere en ny Niko Home Control II installation eller tilpasse en eksisterende 2.x installation.

Udgivelsesdato:  

Denne opdatering leveres kun som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, den kan ikke hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Mac OS 10.11 eller senere versioner
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.

Hvornår har du brug for det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende funktioner eller fejlrettelser:

 • Niko Home Control til traditionel ledningsføring:
  • Support af Niko Home Control smartstik (552-80699 og 552-80698)
 • Digital black:
  • Tilføjede (UI-)betjeningstryk til generiske API-komponenter: generisk opvarmning/køling, ventilation og varmt vand
  • Tilføjet HVAC termostat (UI-)betjeningstryk (proxy-funktion = dedikeret HVAC displaytermostat påkrævet)
  • Tilføjet adgangskontrolscenarie til motoriserede døre (UI)
 • Niko Home-app:
  • Tilføjet HVAC termostatstyring
  • Tilføjet adgangskontrolscenarie til motoriserede døre
  • Mulighed for at bruge generiske API-komponenter i scenarier
  • Mulighed for at omarrangere betjeningstryk i et rum
 • Programmeringssoftware: 
  • terminologien er tilpasset terminologien i Niko Home appen

Fejlrettelser

Sammenlignet med version 2.8.5:

 • Digital black
  • Forenklet WiFi onboardingflow
  • Forbedret stabilitet for termostatfunktionen

Hvordan installeres den?

Du installerer softwaren for første gang

Hent softwaren fra Niko hjemmesiden.

Pak filen NikoProgramInstallerMAC-v2.9.1.zip ud, du får 4 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. NHC-2.9.1342-release.dmg:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren forslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip og NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle berøringsskærme i 2. generation (550-00101) og 3. generation (550-20102). 
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touch skærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Du havde allerede installeret en tidligere 2.x-software

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opdatering til rådighed for controlleren, udfører du den.
 4. (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opdatering med en USB-nøgle, som den første opdatering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig). Du skal opdatere touch skærmen 550-20101 med USB-nøglen, som beskrevet i fremgangsmåden herover.

Advarsler og kendte problemer

 • Digital black:
 • Digital black 230V kan ikke bruges som termostat. Det er kun Digital black 24V i kombination med et varme/køle-modul eller koblingsmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme, der understøtter denne funktion.
 • Temperaturkalibreringsforskydning skal indstilles i appen for at justere den målte temperatur til den faktiske rumtemperatur.
 • Digital Black kan muligvis ikke kobles til dit wifi-netværk via Netgear Orbi RBR50-routere. Der er endnu ikke rapporteret problemer for andre routertyper og -mærker.
 • Onboarding af op til 20 Digital blacks kan få Niko Home-appen til at fryse. Luk og genstart appen for at løse problemet.
 • Mindre UI-problemer i rutiner med mellemtilstande og forkert justering af tekst.
 • Hvis du bruger trådløse komponenter i en Niko Home Control-installation til busledningsføring, kan du bruge ét enkelt Easywave-interface pr. installation. Vælg USB RF-interfacet (410-000999) eller Niko Home Control RF-interface Easywave (550-00610).
 • Ufuldstændig oversigt over mulig feedback vedr. LED-udfald på smart hubbens wifi-konfigurationsside.
 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer din adgangskode på registreringssiden  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touch skærme og mobile enheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Funktionen af feedback-LED i Niko Home Control NO-tryk er altid foruddefineret, og de kan ikke programmeres frit.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko customer services, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux og Reynaers komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun statusen af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke en efterløbstid-værdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touch skærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.

Nyttig information

 • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control produktgruppe, på det tidspunkt de lanceres, medmindre noget andet er opgivet.
 • For at kunne programmere controlleren  med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control-installation, vil programmeringssoftwaren anmode om en opdatering af controlleren. Opdater kun Niko Home Control II-installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control-installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control-moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal  registreres på Nikos registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen og controllerens eller den trådløse smart hubs serienummer. Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.