Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.6.3 Mac

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control programmeringssoftware version 2.6.3 Mac OS (64 bits). Denne software anvendes til tilpasning af en eksisterende 2.x-installation.

Udgivelsesdato  

Denne opdatering leveres kun som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan ikke hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Mac OS 10.11 eller senere versioner
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.

Hvornår skal du anvende det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende funktioner eller fejlrettelser:

Nye funktioner

Sammenlignet med version 2.6.2:

 • Mulighed for at oprette Wi-Fi forbindelse imellem den trådløse smart hub og din Niko Home Control-installation til traditionel ledningsføring. Se venligst instruktionerne til oprettelsen af denne trådløse forbindelse i den online vejledning.

Fejlrettelser

Sammenlignet med version 2.6.2:

 • Firmwareopdateringen forbedrer mini tilstedeværelsessensorens funktion i Niko Home Control (550-20220)

 • Generelle fejlrettelser for at forbedre stabiliteten.

Hvordan installerer du det?

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv forbindelse til internettet.
 2. Åbn det installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at en ny softwareversion er tilgængelig. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er tilgængelige opdateringer til controlleren eller smart hubben, skal du foretage disse opdateringen.
 4. (Hvis du ikke har modtaget denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke har oprettet forbindelse til din controller eller smart hub. Luk softwaren og forbind din computer med din controller eller smart hub. Åbn programmeringssoftwaren igen. Du vil nu se opdateringen til controlleren eller smart hubben, og du kan foretage den).
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil denne touch skærm også angive, at der er en tilgængelig opdatering. Følg trinene på skærmen til at hente og installere opdateringen. Du har kun brug for en aktiv internetforbindelse (opdateringen kræver ikke længere et USB-stik, som de første opdateringer til Niko Home Control II gjorde). Touch skærmen 550-20101 skal opdateres med USB-stikket som beskrevet i proceduren herover.

Advarsler og kendte problemer

 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer din adgangskode på registreringssiden  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touch skærme og mobile enheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Funktionen af feedback-LED i Niko Home Control NO-tryk er altid foruddefineret, og de kan ikke programmeres frit.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko customer services, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux og Reynaers komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun statusen af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke en efterløbstid-værdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touch skærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.

Nyttig information

 • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installationSoftwaren er kompatibel med controlleren, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control produktgruppe, på det tidspunkt de lanceres, medmindre noget andet er opgivet.
 • For at kunne programmere  controlleren  med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control-installation, vil programmeringssoftwaren anmode om en opdatering af controlleren. Opdater kun Niko Home Control II-installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control-installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control-moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal  registreres på Nikos registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen og controllerens eller den trådløse smart hubs serienummer. Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.