Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.15.6 Windows

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware version 2.15.6 til Windows. Denne software anvendes til at programmere en ny Niko Home Control II-installation eller til tilpasning af en eksisterende 2.x-installation.

Udgivelsesdato 

Denne opdatering leveres som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan også hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Windows 10 eller senere versioner. Vi anbefaler, at alle officielle Windows-opdateringer installeres.
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.

Hvornår har du brug for det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende fejlrettelser:

Fejlfinding

Sammenlignet med version 2.15.4:

 • Genereller fejlrettelser

Hvordan installerer du det?

Hvis du installerer softwaren første gang:

Hent softwaren fra Nikos hjemmeside.

Udpak zipfilen NikoProgramInstallerWIN-v2.15.6.zip. Du modtager 4 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. Exe-fil:
  1. Installationen af programmet vil starte, så snart du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis din computer er forbundet med internettet, vil softwaren forslå, at du henter en nyere version, hvis den er tilgængelig. Vi anbefaler, at du altid anvender den nyeste version, da den vil have de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch2OS.zip og NikoTouch3OS.zip:
  1. Disse filer kræves for at aktivere hver touchskærm fra andengeneration (550-20101) og tredjegeneration (550-20102). Du genkender disse touchskærme på USB-porten, der sidder i bunden af skærmen. Andre touchskærme kan ikke anvendes i en Niko Home Control II-installation.
  2. Udpak under ingen omstændigheder denne fil.
  3. Kopier zip-filen til et tomt FAT32-formatteret USB-stik. Sørg for at bruge "sikker fjernelse af hardware", når du fjerner USB-stikket fra en Windows-pc.
  4. Sæt USB-stikket i USB-porten nederst på touchskærmen, og følg vejledningen på skærmen. Touchskærmen genkender automatisk den rigtige fil og begynder at opdatere.
  5. Ældre opdateringer bliver automatisk installeret. Der kræves en aktiv internetforbindelse.

Hvis du har installeret en tidligere 2.x software:

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv forbindelse til internettet.
 2. Åbn det installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at en ny softwareversion er tilgængelig. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er tilgængelige opdateringer til controlleren, skal du foretage disse opdateringen.
 4. (Hvis du ikke har modtaget denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke har oprettet forbindelse til din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Du vil nu se opdateringen til controlleren, og du kan foretage den).
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er ajour.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil denne touch skærm også angive, at der er en tilgængelig opdatering. Følg trinene på skærmen til at hente og installere opdateringen. Du har kun brug for en aktiv internetforbindelse (opdateringen kræver ikke længere et USB-stik, som de første opdateringer til Niko Home Control II gjorde). Touch skærmen 550-20101 skal opdateres med USB-stikket som beskrevet i proceduren herover.

Advarsler og kendte problemer

 • Digital black:
 • Digital black 230V kan ikke bruges som termostat. Det er kun Digital black 24V i kombination med et varme/køle-modul eller koblingsmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme, der understøtter denne funktion.
 • Temperaturkalibreringsforskydning skal indstilles i appen for at justere den målte temperatur til den faktiske rumtemperatur.
 • Digital Black kan muligvis ikke kobles til dit wifi-netværk via Netgear Orbi RBR50-routere. 
  Nye opdateringer til Ubiquiti Unifi Wi-Fi-adgangspunkter kan blokere Wi-Fi-introduktion af din Digital black. Deaktiver DPI-indstillingerne på Unifi for at integrere din Digital black.
 • Digital black kan nogle gange gå i sort skærm-tilstand. Udfør en strømcyklus eller nulstil via den nederste nulstillingsstift for at fjerne blokeringen af din Digital black.
 • Mindre UI-problemer i rutiner med mellemtilstande og forkert justering af tekst.
 • Hvis du bruger trådløse komponenter i en Niko Home Control-installation til busledningsføring, kan du bruge ét enkelt Easywave-interface pr. installation. 
  Vælg USB RF-interfacet (410-000999) eller Niko Home Control RF-interface Easywave (550-00610).
 • Ufuldstændig oversigt over mulig feedback vedr. LED-udfald på smart hubbens wifi-konfigurationsside.
 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touchskærme, før du ændrer din adgangskode på registreringssiden  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touchskærme og mobile enheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko customer services, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux- og Reynaers-komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun statusen af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor  Zigbee® tillader ikke en efterløbstid-værdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touchskærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.

Nyttig information


  • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med den connected controller, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control-produktsortimentet, på det tidspunkt de lanceres, medmindre andet er angivet.
  • For at kunne programmere den connected controller med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control-installation, vil programmeringssoftwaren anmode om en opdatering af den connected controller. Opdater kun Niko Home Control II-installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control-installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control-moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
  • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
  • Hver installation skal registreres på Nikos registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen og den connected controllers eller den trådløse smart hubs serienummer. Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touchskærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.