Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.0.3 forhåndsvisning Mac

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware forhåndsvisning, version 2.0.3 for Mac OS (64 bit).  Med denne software kan du programmere en Niko Home Control II-installation.

Udgivelsesdato: 04.12.2017

Denne opdatering distribueres kun som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan ikke hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM anbefalet
 • Kompatibel med Mac OS 10.10 eller nyere
 • Minimum skærmopløsning: 1366x768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, hvis den åbnes på en skærm med lavere opløsning.

Anvendelse?

For at kunne garantere at installationen fungerer korrekt, anbefaler Niko kraftigt, at alle installationer, der blev programmeret med programmeringssoftware version 2.0.1, opgraderes til version 2.0.3.

Fejlrettelser

 • Vigtige fejlrettelser
 • Stabilitetsforbedringer

Hvordan installeres den?

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opdatering til rådighed for controlleren, udfører du den.
  (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 4. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 5. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opdatering med en USB-nøgle, som den første opdatering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig).

Advarsler og kendte problemer

 • Opret en ny programmeringsfil til hver ny installation. Vi fraråder at genbruge en programmeringsfil, der allerede er adresseret og uploadet til en anden lignende installation. Det kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Giv hver touch skærm-profil en adgangskode.
 • Log igen på Niko Home Control-appen efter hver overførsel af en programmering til installationen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer adgangskoden på registreringssiden https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver altid mobildata og Wi-Fi på mobile iOS-enheder, og sørg for, at batteriet er tilstrækkelig opladet. Dette er for at sikre, at alle opkald fra videodørtelefonen altid modtages. Dette kan især være et problem, når energisparefunktionen er aktiveret.
 • Efter en overførsel, en genstart af installationen eller en strømafbrydelse kan det tage op til 15 minutter, før touch skærme eller mobile enheder igen forbindes med installationen (selvom enheden angiver en anden status). Først efter denne ventetid kan det garanteres, at enhederne fungerer korrekt.
 • Overførsel og opdatering er mulig med både ledningsforbundet og trådløs forbindelse mellem pc'en og installationen. Vi foretrækker klart ledningsforbindelsen, fordi den er sikrere og mere stabil.
 • I adressefanen kan det tage op til et minut, før en videodørtelefon registreres.
 • Lyscirkler, der bruges i funktioner, som styres af en bevægelsesdetektor, må ikke bruges til andre funktioner. Dette kan føre til uønsket reaktion.
 • Reaktionen i feedback-LED'en i Niko Home Control-trykknapper er altid foruddefineret og kan ikke programmeres frit.
 • Ved udskiftning af controlleren eller et energimodul vil de historiske energidata gå tabt.
 • Appen Niko Home Control understøttes ikke for iPad i denne udgivelse.

Nyttig information

 • Med denne software programmerer du en Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren og alle de produkter, der på udgivelsestidspunktet er en del af Niko Home Control-produktserien, medmindre andet er angivet.
 • Controlleren skal opdateres for at kunne programmeres med denne software. I det øjeblik computeren bliver forbundet med Niko Home Control-installationen, vil programmeringssoftwaren foreslå at opdatere controlleren. Gennemfør kun denne opdatering på Niko Home Control II-installationer. Konvertering af eksisterende Niko Home Control-installationer er uigenkaldelig og understøttes endnu ikke i denne udgivelse. De øvrige Niko Home Control-moduler opdateres først, når programmeringen er helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med Niko Home Control-programmeringssoftware version 1.x, bør ikke ændres eller opdateres. 1.x softwaren og apper understøttes stadig og forbliver tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konvertering af disse installationer understøttes endnu ikke, men vil blive tilbudt i en senere udgivelse. Fra det øjeblik vil programmeringssoftwaren kunne læse og konvertere eksisterende .nhcp-programmering.
 • Hver installation skalregistreres på Niko registreringssidehttps://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen og serienummeret på controlleren. E-mailadressen og adgangskoden, som bruges til registreringen, har du senere brug for til betjening af installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Til begge disse funktioner har du ydermere brug for en aktiv internetforbindelse.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.