Skip to main content
Skip table of contents

Udgivelsesnoter version 2.20.1 Windows

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware version 2.20.1 til Windows. Denne software anvendes til at programmere en ny Niko Home Control II-installation eller til tilpasning af en eksisterende 2.x-installation.

Udgivelsesdato  

Denne opdatering leveres som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan også hentes fra Nikos hjemmeside.

Hvis din installation bruger DALI-grænsefladen, skal du straks opgradere fra version 2.20.1 til version 2.20.2 for at undgå det kendte problem, der kan forhindre nogle lyskilder i at tænde.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Windows 10 eller senere versioner. Vi anbefaler, at alle officielle Windows-opdateringer installeres.
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.
 • Appen til iPads og iPhones kræver iOS version 14.0 eller nyere. Android-appen kræver version 9.0 eller nyere.

Hvornår har du brug for det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende funktioner eller fejlrettelser:

Nye funktioner

Sammenlignet med version 2.19.1:

 • Programmeringssoftware:

  • Den automatiske proces til at oprette DALI-grupper er blevet forbedret. Det er også muligt at foretage manuelle tilpasninger via det nye DALI Light Experience Optimiser værktøj, som er tilføjet til den nye fane "Værktøjer".
  • Dæmpningshastigheden kan nu konfigureres i basisprogrammering. Denne nye parameter er tilgængelig for de fleste belysningstyper, der dæmpes med en basisprogrammering.
  • Når der oprettes forbindelse til et netværk med flere Niko Home Control installationer, viser programmeringssoftwaren nu også IP-adressen for hver installation for at gøre det lettere at vælge en af disse installationer.
  • Den grønne status-LED på den trådløse smart hub kan slukkes via diagnostiksiden.
  • Den røde status-LED på minisensoren og den indendørs bevægelsessensor kan slukkes via enhedens parameterindstillinger.
  • Smart plug har en ny programmering "Kun tænd/sluk", så man kan bruge det til at tænde og slukke for enheder og ikke til at måle strømforbruget. Dette er standardprogrammering for nye enheder for at undgå datatrafik på netværket.
  • I tilfælde af problemer med parring af Zigbee® enheder er det muligt at indtaste MAC-adressen og installationskoden manuelt.
  • Polsk sprog understøttes ikke længere. Sprogindstillingen ændres automatisk til engelsk.
 • Niko Home app:

  • Fanen Energi viser en oversigt i realtid over energistrømmene i dit hjem. Det giver dig mulighed for at se balancen mellem energiproduktion og -forbrug. Du kan også se detaljerede målinger og historik.
  • Polsk sprog understøttes ikke længere. Sprogindstillingen ændres automatisk til engelsk.
 • Onboarding og opgraderinger af Niko Home Control:

  • Registreringen af Niko Home Control II installationer sker via Niko Home appen eller programmeringssoftwaren i stedet for hjemmesiden mynikohomecontrol.niko.eu.
  • Efter installation af version 2.20.5: Opgraderinger af Niko Home Control installationen vil blive downloadet og installeret automatisk, når de er tilgængelige. Automatiske opgraderinger kan aktiveres og deaktiveres i programmeringssoftwaren (via Oversigt > Globale indstillinger) eller Niko Home appen (via Generel info > Installationsinfo).
 • Tilsluttede tjenester:

  • Kompatibilitet med Easee bilopladeren.
 • Understøttelse af nye produkter:

  • Understøttelse af tryk med LED og komfortsensorer (xxx-5220X og xxx-52921) i programmeringssoftwaren. Ud over temperaturen kan Niko Home appen og Digital black nu også visualisere luftfugtigheden i rummet. Både temperatur- og luftfugtighedsværdierne kan nu bruges som input til betingelser og scenarier. Hardwaren er tilgængelig fra marts 2024.

Fejlfinding

Sammenlignet med version 2.19.1:

 • Niko Home app:

  • Hvis der er adgang til en profil uden adgangskode, vises skærmen til indtastning af adgangskode ikke.
  • Niko Home appen crasher ikke længere under redigering af solcellefunktion for Niko Home Control installationer, der også har et link til et Daikin-klimaanlæg.
  • Løsning for bilopladere, der gik i fejlfunktion, når de blev slukket via Niko Home appen.
 • Programmeringssoftware:

  • SMA enheder med et serienummer på 9 tegn kan også forbindes med Niko Home Control installationen.
  • Løsning af et problem i forbindelse med genaktivering af profiler via programmeringssoftwarens oversigt.

Hvordan installeres den?

Du installerer softwaren for første gang

Hent softwaren fra Niko hjemmesiden.

Pak filen .zip ud, du får 4 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. dmg-fil:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren forslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch2OS.zip og NikoTouch3OS.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle berøringsskærme i 2. generation (550-00101) og 3. generation (550-20102). 
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touch skærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Du havde allerede installeret en tidligere 2.x-software

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opdatering til rådighed for controlleren, udfører du den.
 4. (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opdatering med en USB-nøgle, som den første opdatering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig). Du skal opdatere touch skærmen 550-20101 med USB-nøglen, som beskrevet i fremgangsmåden herover.

Advarsler og kendte problemer

 • Digital black:
 • Digital black 230V kan ikke bruges som termostat. Det er kun Digital black 24V i kombination med et varme/køle-modul eller koblingsmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme, der understøtter denne funktion.
 • Temperaturkalibreringsforskydning skal indstilles i appen for at justere den målte temperatur til den faktiske rumtemperatur.
 • Digital Black kan muligvis ikke kobles til dit wifi-netværk via Netgear Orbi RBR50-routere. 
  Nye opdateringer til Ubiquiti Unifi Wi-Fi-adgangspunkter kan blokere Wi-Fi-introduktion af din Digital black. Deaktiver DPI-indstillingerne på Unifi for at integrere din Digital black.
 • Digital black kan nogle gange gå i sort skærm-tilstand. Udfør en strømcyklus eller nulstil via den nederste nulstillingsstift for at fjerne blokeringen af din Digital black.
 • Mindre UI-problemer i rutiner med mellemtilstande og forkert justering af tekst.
 • Hvis du bruger trådløse komponenter i en Niko Home Control-installation til busledningsføring, kan du bruge ét enkelt Easywave-interface pr. installation.
  Vælg USB RF-interfacet (410-000999) eller Niko Home Control RF-interface Easywave (550-00610).

 • Ufuldstændig oversigt over mulig feedback vedr. LED-udfald på smart hubbens wifi-konfigurationsside.
 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer din adgangskode.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touch skærme og mobile enheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko customer services, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux og Reynaers komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun statusen af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke en efterløbstid-værdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touch skærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.
 • Den trådløse bridge understøtter i øjeblikket ikke Danfoss Icon hydrauliske gulvvarme/kølesystem.
 • Vaillant: Når du indstiller varmeprogrammet til 'manuel', skal du vente mindst et minut, før temperaturen kan indstilles.
 • Vaillant: Når du ser en rød prik efter aktivering, skal du genstarte din Niko Home Control-installation.
 • Hvis din Niko Home Control App opdateres efter din Niko Home Control installation, vil tilsluttede motorstyringer ikke fungere.

Nyttig information

 • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control produktgruppe, på det tidspunkt de lanceres, medmindre noget andet er opgivet.
 • For at kunne programmere controlleren  med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control-installation, vil programmeringssoftwaren anmode om en opdatering af controlleren. Opdater kun Niko Home Control II-installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control-installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control-moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal  registreres med MAC-adressen og controllerens eller den trådløse smart hubs serienummer (se: Register din installation). Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.