Skip to main content
Skip table of contents

Niko Home Control I udgivelsesnoter

Klik på nedenstående links for at se udgivelsesnoterne til din softwareversion.

For at vide, hvilken version du har, skal du klikke på "Projektinformation og indstillinger" i oversigten over programmeringssoftwaren og derefter på "Version Niko Home Control-programmeringssoftware".


Version 1.23 udgivelsesnoter Windows

Version 1.23 udgivelsesnoter Mac

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.