Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af smart lysdæmperen, Zigbee®

Nulstillingsfunktion

Hvis du nulstiller smart lysdæmperen, sker følgende:

 • Al data slettes. Du skal linke en ny adresse til enheden via Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen
 • Lysdæmperen fjernes fra din Niko Home Control-installation
 • Tænd og sluk den indbyggede kontakt (standardstatus)


NULSTILLING AF ZIGBEE® NETVÆRKET

Fra Niko Home Control 2.16 udgivelsen kan en Zigbee® netværksnulstilling iværksættes af programmeringssoftwaren via diagnostiksiden: Diagnostiksiden > Netværksindstillinger > Nulstil Zigbee netværk.

Kun aktive Zigbee® enheder vil modtage nulstillingsbeskederne og slette netværkets interne konfigurationsdata. Disse enheder kan genbruges i et andet Zigbee® netværk uden at skulle nulstilles manuelt.

Aktive enheder er for eksempel 230 V enheder, der altid ’lytter’ til Zigbee® netværket. Zigbee® enheder er kun aktive, når de er i brug og 90 sekunder derefter.

Zigbee® betjeningerne vil ikke modtage besked om systemnulstilling, hvis de ikke er aktive. Det anbefales at nulstille Zigbee® enhederne manuelt (Se Fabriksnulstilling), før de anvendes i et andet Zigbee® netværk.

Zigbee® netværkets nulstillingsfunktion rydder hele Zigbee® netværket, inklusiv netværkskanalen og netværks-id for aktive Zigbee® enheder.

Opdatering af lysdæmperen

Når en opdatering er tilgængelig, får du besked herom i den seneste version af Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. En OTA-opdatering angives ikke via feedback-LED'erne. Kun hvis forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge afbrydes under OTA-anmodningen, blinker en rød LED kortvarigt.

Alle Zigbee®-enheder opdateres automatisk en efter en. Opdateringen af Zigbee®-enheder begynder maks. 6 timer efter smart hubben eller controlleren er opdateret.

Når en opdatering mislykkes, får du besked i Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Zigbee®-enhederne forbliver kompatible med den forrige installerede softwareversion.

Udskiftning af lysdæmperen

Sluk for strømmen

 1. Fjern den defekte smart lysdæmper og installer en ny. Se Installation.
 2. Åbn Niko Home-appen
 3. Fjern/slet den defekte Zigbee®-enhed via menuen(≡) > Indstillinger > Enheder 

  Fra Niko Home Control 2.16 versionen er det muligt at fjerne en individuel Zigbee® enhed via diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren (Diagnostiksiden > Zigbee® enheder > Fjern).
 4. Tilføj den nye Zigbee®-enhed via den samme menu
 5. Tilføj den nye Zigbee®-enhed under de ønskede programmeringer.
 6. Dan par mellem smart lysdæmperen og Niko Home Control-installationen (se Smart brug af smart lysdæmper, Zigbee® > Introduktion):
  • Via Niko Home Control-programmeringssoftwaren
  • Via Niko Home-appen

Adressen på den defekte smart lysdæmper tilsidesættes automatisk, når den nye adresseres.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der med smart lysdæmperen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse smart hub?

Den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control-installationenen. Den skal derfor genadressere Zigbee®-enhederne i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Det er nogle gange muligt at hente netværksindstillinger fra den defekte smart hub. Kontakt Nikos kundeservice for at kontrollere, at de tidligere indstillinger kan genoprettes.

Gør som følger:

 1. Ved brug af Niko Home Control-programmeringssoftwaren: Adresser samtlige Zigbee®-enheder en efter en under fanen Addressering. (Se Smart brug af smart lysdæmperen, Zigbee® > Introduktion.)
 2. Ved brug af Niko Home-appen: forbind alle smart lysdæmpere en efter en via menuen (≡)Indstillinger > Enheder > Smart lysdæmpere.(Se Smart brug af smart lysdæmperen, Zigbee® > Introduktion.)
 3. Tilføj hver Zigbee®-enhed til den ønskede programmering via samme menu for at tilslutte en ny trådløs smart hub.

Hvad sker der med smart lysdæmperen, når jeg udskifter eller nulstiller min trådløse bridge?

Smart lysdæmperen kan ikke finde det netværk, den tidligere blev føjet til. Den røde LED blinker, og den returnerer til sin standardprogrammering (kontaktstyrer det lokale relæ).

Udfør en fabriksnulstilling for at (gen)forbinde smart lysdæmperen til den trådløse bridge. Se Reset mode.


Fejlfinding

Problem

Årsag

Programmering

Jeg ønsker at anvende smart lysdæmperen, men jeg har endnu ingen smart hub eller trådløs bridge at forbinde den med

Alle smart 230 V enheder til Niko Home Control kan anvendes i stand-alone funktion, indtil de bliver forbundet med en smart hub eller trådløs bridge. I denne funktion tænder/slukker eller dæmper de kun deres egne kontakter. Hvis tryk-udvidelser er forbundet med smart lysdæmperen kan de også anvendes i stand-alone funktion

Forbind dæmperkontakten til det belysningskredsløb du vil betjene i stand-alone funktion

Min smart hub eller trådløse bridge fungerer ikke længere

Se manualerne til den trådløse smart hub (552-00001) eller den trådløse bridge (550-00640) for yderligere oplysninger om den mulige årsagHvis strømmen til smart hubben eller den trådløse bridge slukkes, vil alle de forbundne 230 V enheder fortsætte med at fungere i stand-alone funktion. De vil kun tænde/slukke eller dæmpe deres egne kontakter

Smart lysdæmperen kan ikke findes i Niko Home-appen eller programmeringssoftwaren, eller den kan ikke parres i netværket

Strømforsyningen er afbrudt

Tænd for strømforsyningen

Afstanden mellem smart lysdæmperen og smart hubben eller den trådløse bridge er for kort

Sørg for, at der er en afstand på mindst 2 meter mellem Zigbee®-enheden og smart hubben eller den trådløse bridge til Niko Home Control.
Der skal være den samme minimumsafstand mellem Wi-Fi-routeren og smart hubben eller den trådløse bridge

Smart lysdæmperen og smart hubben, den trådløse bridge eller anden smart enhed er placeret for langt fra hinanden

Sørg for, at der er en afstand på maksimalt 10 meter mellem enheden og smart hub, trådløs bridge eller en efterfølgende smart Zigbee® 230 V enhed. For at øge rækkevidden kan du f.eks. tilføje en ekstra 230 V-drevet Zigbee®-enhed til netværket

Der er ingen forbindelse mellem Niko Home appen eller laptop/pc og smart hubben eller den trådløse bridge

Kontroller forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge.

Se de respektive produktmanualer for at løse problemet

Belastning tændes ikke

Gruppeafbryderen (MCB) i belysningskredsløbet er deaktiveret eller der er en kortslutning

Kontroller, om lampen overholder belastningsspecifikationerne i manualen

Afbryderen bruges i en overgangsperiode, hvor RF-forbindelsen til smart hubben eller den tilsluttede bridge er gået tabt

Efter overgangsperioden skal feedback LED'en blinke rødt, og enheden kan bruges i stand-alone-tilstand

Minimalt dæmpningsniveau er indstillet for lavt

Øg det minimale dæmpningsniveau eller brug en profil med boostfunktion (LED 3, LED 7 eller LED 8).

Der er ingen indgangsspænding

Kontroller indgangsspændingen, tilslutningsklemmer og kabler, belysningskilde og lysdæmper og udskift om nødvendigt

Lampen er defekt

Dæmperen er defekt

Dæmperen slukker pludseligt

Beskyttelsen mod termisk overbelastning (temperaturen er for høj) eller kortslutningen er blevet aktiveret.

Kontroller om lampen kan dæmpes. Det vises på emballagen med følgende symbol:

Kontroller om belastningen er for høj. Husk at tage højde for den reaktive effekt fra jernkerne-transformere. LED-lamper, der genererer strømspidser, kan også få lysdæmperen til at slukke, selvom den maksimale dæmpningseffekt ikke er nået

Temperaturen i europadåsen bør ikke overstige 35 °C. Sænk belastningen, der er forbundet til lysdæmperen

Kontroller, om der bruges blandede belastninger. Sørg for, at der kun er en type lampebelastning i belysningskredsløbet

Dæmpningsprofilen er ikke korrekt

 • Til LED-lamper: Test alle lampeprofiler, en efter en, og vælg den profil, der fungerer bedst. Dæmpbare LED-lamper, der kræver en boost-funktion (som ikke starter op ved minimumsdæmpningsniveau) kan styres med lampeprofilerne LED 3, LED 7 eller LED 8.
 • Til glødelamper skal du vælge lampeprofil LED 1. Til halogenlamper med en jernkerne-transformer skal du vælge lampeprofilen LED
 • Til LED-lamper, der leveres med en jernkerne-transformer, skal du vælge lampeprofil LED 3. Til halogen-

lamper med elektronisk transformer, skal du vælge lampeprofil LED 5

Lampen flimrer

Lampen kan ikke dæmpes.

Kontroller om lampen kan dæmpes. Det vises på emballagen med følgende symbol:

Minimalt dæmpningsniveau er indstillet for lavt

Øg det minimale dæmpningsniveau eller brug en profil med boostfunktion (LED 3, LED 7 eller LED 8)

2-leder dæmperen får ikke nok strøm fra lampen

Monter en eller flere LED-kompensatorer (310-05001) over lampen mellem tændledningen og nullederen

Dæmpningsprofilen er ikke korrekt

Vælg en anden profil og juster det minimale dæmperniveau

Der er en Power Line Communications (PLC) interferens

Se ofte stillede spørgsmål om dæmpning på www.niko.eu/faq

Lampen har en kapacitiv elektrisk profil og genererer høje strømspidser

Reducer antallet af lamper i belysningskredsløbet eller udskift lamperne, hvis de andre programmeringer, der er nævnt herover, ikke løser problemet med lampens flimren

Dæmperen er defekt

Udskift dæmperen

Lampen slukker ikke helt og viser en efterglød

Lækstrømme kan få lamper med lav effekt til at forblive tændte (efterglød), når det elektriske kredsløb er afbrudt. Lange kabler kan opbygge lækstrømme på grund af kapacitive effekter

Monter en anden lampe med højere elektrisk belastning eller monter en LED-kompensator (310-05001) over lampen mellem tændledningen og nullederen

Lampen brummer/laver en hørbar lyd

Lampen er af dårlig kvalitet

Vælg dæmperprofil LED 4, LED 5 eller LED 7. Når LED-lampen blinker, er det en indikation på en kapacitiv elektrisk programmering. I det tilfælde anbefaler vi at montere en anden lampe

Når jeg anvender trykket MIN DIM LEVEL, kan jeg ikke tænde lampen

Det minimale dæmperniveau er under lampens effektniveau

Vælg en dæmperprofil med boostfunktion: LED 3, LED 7 eller LED 8

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.