Skip to main content
Skip table of contents

Tilslutning af smart hubben til en intelligent/digital måler

Den trådløse smart hub er kompatibel med følgende intelligente/digitale målere:

  • Hollandske intelligente målere (DSMR 2.2, 3,4 og 5)
  • Belgiske digitale målere (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa)

Brug det medfølgende P1-kabel. KontaktNiko kundeservice, i tilfælde af at P1-kablet ikke er vedlagt


  1. Forbind P1-kablet med den trådløse smart hubber SMR-port.
  2. Forbind P1-kablet med P1-porten på den intelligente/digitale måler.
  3. (valgfrit) Kontakt din leverandør, og bed denne om at aktivere P1-porten på den intelligente/digitale måler.

     

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.